„Není důležité, zda si chcete pohrát s kočkou – rozhodující je, zda si ona chce hrát s vámi.“ (Emily Bronteová)  

Informace k současnému stavu pokračující rekonstrukce

Všem, kteří se nezištně zapojili do rekonstrukce budovy bohužel už docházejí síly. Lidiček ochotných pomáhat nepřibývá, většinou zůstává jen u planých slov. Tlačí nás také čas. Naštěstí se nám podařilo sehnat na odborné zednické práce 7 ochotných chlapů, kteří za rozumnou cenu budou pracovat o víkendu  a tzv. nám vytrhnou trn z paty. Sehnat dnes řemeslníky-zedníky obzvlášť je opravdu problém. Tak snad se pohneme z místa.
 

NALEZENÉ KOTĚ

Datum nálezu: 16. 9. 2023
Místo nálezu: Rašínovo náměstí/ulice Na Struze

Poděkování všem za velkorysé i drobné finanční dary na baráček pro kočičky. Vaše podpora je neuvěřitelná a moc si toho vážíme, tak snad ten domov bude ještě mnohem lepší než ten současný. Děkujeme

Zabavené kočky

Na hromadící se dotazy ohledně zdraví zabavených koček KVS umístěných u nás v náhradní předběžné péči bych ráda podala pár stručných informací. Všechny kočky  trpěly dehydratací, většinu pronásleduje výtok z očí a  postižení dýchacích cest-byla zjištěna mykoplazmata a chlamydie, záněty dásní, léze a  vypadávání srsti, brutální začervení a zablešení. U Luciánka kardiomyopatie-RCM, Justýn má postižené ledviny. Nancy je  léčbě díky z podezření z počínajícího zánětu dělohy. Ferda zřejmě přijde o pravé oko. Kočky sice přibývají na váze a tváří se spokojeně, ale všechny zdravotní komplikace vycházejí na povrch postupně. Všem byly udělány kompletní rozbory krve a testy ba FeLV a FIV. Několik koček bylo hospitalizováno. To vše nás stojí obrovské peníze, přestože nám pokrytí částečně hradí obec. Musíme hradit další a další vyšetření, drahé léky a ledvinovou dietu. Zpočátku jsme netušili, jak moc finančně nákladné to může být, ale  chceme a musíme jim dát veterinární péči, protože většina z nich byla již v ohrožení života.  Nyní jsme zatím na částce přibližně 38 000 Kč pouze za vet. péči Vzhledem k tomu, že současně probíhá finančně nákladná rekonstrukce , převracíme každou korunu a uvítáme každou finanční pomoc směřovanou právě k i těmto kočkám. ZA TO  ČÍM SI PROŠLY, SI TO URČITĚ ZASLOUŽÍ. PŘISPĚT JIM K NÁVRATU KE ZDRAVÍ  A KONEČNĚ DŮSTOJNÉMU ŽIVOTU MŮŽETE NA TRANSP. ÚČET 2400810343/2010 VS 188  další faktury opět zveřejníme, DĚKUJEME

Odkaz na Facebook

 

Práce na rekonstrukci pokračují, město zajistilo přívod vody a tento týden by měl být zapojen vodoměr. Elektroinstalace je téměř u konce. Martin Š. je tu téměř denně až do večera . Některé místnosti už čeká jen vymalování a položení lina. Téměř denně zde pracuje několik zedníků  něco málo dobrovolníků, bohužel ze Dvora Králové jen několik skalních. Ostatní dojíždějí ze Žacléře, Prahy a Vrchlabí. Trochu smutné zjištění. Moc nám finančně pomohlo i zajištění materiálu od malé stavební firmy Brdička, které ještě jednou mnohokrát  děkujeme. Ty větší námi oslovené firmy z DK s námi ani neměly snahu komunikovat. A to jsme je žádali alespoň o poskytnutí materiálu za nákupku. Čekáme na vystavení povolení k zavedení a plynu a poté můžeme řešit topení. V tomto ohledu spolupracujeme s městem, které nám coby majitel výpůčky stavební povolení a povolení od SPÚ zajišťuje.

Poděkování od zachráněných kočiček, na jejich veter. péči jste celkem přispěli částkou 18 400 Kč, děkujeme. Zítra zveřejníme video, které vás jistě potěší. Optimisticky vypadá i černý kocourek Uhlíček, který konečně začal jíst. Kuky, který se zatím adaptuje v kleci, nemá pocit, že by se chtěl přátelit. Musíme na něj pomalu, čas ukáže, jestli se  dát  vůbec prohlédnout veterinářem. Zatím nás k sobě nepustí a nahání hrůzu, možná ale jen ze strachu.

Zraněný kocour 

Do depozita ve DK n.L. byl přijat zraněný kocour nalezený v ulici Krkonošská poblíž zatáčky u kapličky. Kocour byl hospitalizován ve vet. ordinaci Daktari. Jedná se o staršího zbídačeného nekastr. kocoura, který má zřejmě svého "zodpovědného" majitele. Podobných případů bohužel přibývá. Pokud někdo tušíte , komu patří, ozvěte se na tel. 60575177

Všechny zabavené kočky KVS jsou  odpojeny z infuzí, stále jsou pod kontrolou vet. ordinace Daktari. Dnes se Luciánkovi hůře dýchalo, proto jsem s ním navštívili vetr. ambulanci. Nezdá se zatím, že by se jednalo o něco závažného. Kocourek je zřejmě starý a i  jeho chůze -dopadá na zadní končetiny, může být způsobena nějakým  dřívějším zraněním, rentgeny ale nic neprokázaly. Byly mu podány léky na rozšíření dýchacích cest. Zatím vypadá jeho stav uspokojivě. Černý kocourek Uhlík ale potravu stále  nepřijímá, je vyděšený a stále se schovává. Zveřejňujeme první faktury v celkové hodnotě 17  867 Kč. děkujeme velice za finanční dary určené  na jejich záchranu. Asi by bylo možné jejich zdravotní stav neřešit do důsledků, ale my to máme nastaveno tak, že každé takové zvířátko si péči zaslouží, i když není naše a s vaší pomocí jim to dopřát můžeme. Nechceme nic podcenit, když už dostaly kočičky šanci, bylo by nezodpovědné něco zbytečně zanedbat. Děkujeme

 

  

Dobrý den v sobotu kolem oběda nám utekl z rodinného domečku asi 6 lety kocour slyší na jméno Kája či Kájíček je kastrovaný má rád lidi a je strašně moc mazlící kdyby jste ho někdo našel nebo aspoň zahlédl budeme rádi aby se nám vrátil... telefon: 736214651 Žireč 79 

Poděkování všem,

 kteří přispěli na záchranu týraných kočiček. Zítra zveřejníme první faktury, jejichž částku zatím k dnešnímu dni odhadujeme na 15 000 Kč. Přispěli jste jim 7 150 Kč- velmi děkujeme.  Bude do běh na dlouhou trať, protože kočky strádaly dlouhodobě. I ty zpočátku vyděšené ale už pochopily, že na ně čekají plné mističky a vidina na lepší zítřky. Někteří z vás í již o některé z kočiček projevili zájem. Bohužel zatím jim nový domov slíbit nemůžeme, dokud se případ nevyřeší soudní cestou. Jejich zdravotní stav se natolik zlepšil, že dnes byly odpojeny z infuzní léčby a čekáme až zaberou podávané léky. Kočičky dostaly jména-Lucián, Pišta, Uhlík ,Mášenka, Ferda, Kiky, Nancy, Nela, Justýn, Kuky, Bela a Sirius.

Dnes odpoledne proběhla další vyšetření zabavených koček. Kocourek Pišta byl odpojen  z infuzí a vrácen k ostatním kočkám. Hospitalizována byla další dvě zvířata-dlouhosrstá Mášenka a černý kocourek Uhlík. Obě kočičky jsou  silně dehydratované. První čtyři hospitalizované kočky absolvovaly kromě infuzní a antib.léčby s probiotiky  také kompletní vyšetření krve a testy na FeLV a FIV-u všech čtyř výsledek negativní. Krevní rozbory vykazují silnou dehydrataci, zanětlivý stav a silné začervení. Siamáka Luciánka omezuje špatná pohyblivost zadních končetin.  Nikdo neví, zda jsou všechny kočky kastrované, což je velmi komplikované, protože u koček-samic je to jen velmi těžko rozpoznatelné.

VČERA V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH PŘEVZAL DEPOZIT V DVOŘE KRÁLOVÉ N. L. 12 ZUBOŽENÝCH KOČEK DO PŘEDBĚŽNÉ NÁHRADNÍ PÉČE. KOČKY BYLY Z DŮVODU PODEZŘEZNÍ Z TÝRÁNÍ ODEBRÁNY MAJITELCE KRAJSKOU VETERINÁRNÍ SPRÁVOU. JEDNÁ SE O KOČKY RŮZNÉHO VĚKU DO KOŤAT AŽ PO STARŠÍ ZVÍŘATA. JEDNO MAJÍ SPOLEČNÉ- POVÝŽIVA, DEHYDRATACE, SRAB, VÝTOKY Z OČÍ. KOČKY MUSELY DLOUHODOBĚ STRÁDAT NEDOSTATKEM VODY  A POTRAVY. JSOU VE VELMI ZANEDBANÉM STAVU.DVĚ Z NICH BYLY PŘÍMO ZAVEZENY K HOSPITALIZACI DO VETR. ORDINACE DAKTARI, KDE JSOU NA INFUZNÍ LÉČBĚ-siamák Lucián a britský kocour Pišta JEJICH STAV SE ZLEPŠUJE. VĚTŠINA Z NICH DOSTÁVÁ ANTIBIOTIKA, DNES JE OPĚT VYŠETŘÍ A ZKONTROLUJE VETE RINÁŘKA. KOČKY JSOU Z KARANTÉNNÍCH DŮVODU MIMO PROSTORY, KDE ZATÍM JEŠTĚ SÍDLÍ NÁŠ DEPOZIT. JEDNA Z NICH JE UMÍSTĚNA Z DŮVODU AGRESIVITY V ODDĚLENÉ KARANTÉNNÍ KLECI. DALŠÍ DVĚ NEPŘÍJÍMAJÍ POTRAVU, KTEROU ZŘĚJMĚ ZPŮSOBUJE STRESS. PROTO I ONY BUDOU DODATEČNĚ UMÍSTĚNY DO KLECÍ, ABYCHOM ZÍSKALI INFORMACI  O TOM, ZDA PIJÍ A PŘIJÍMAJÍ POTRAVU. UVIDÍME, JAK SE BUDE DÁLE JEJICH ZDRAVOTNÍ STAV VYVÍJET. OSTATNÍ KOČKY JSOU VE SPOLEČNÉM PROSTORU A VYPADAJÍ  O NĚCO LÉPE. JEJICH PÉČE BUDE VELMI NÁKLADNÁ, PROTO DĚKUJEME ZA KAŽDÝ PŘÍSPĚVEK URČENÝ NA JEJICH ZÁCHRANU 2400810343/2010 VS 188

Číslo účtu, na které je možné přispět na rekonstrukci: 2400810343 / 2010

Variabilní symbol 121

 

Poděkování všem,

kteří kočkám přispívají na rekonstrukci nového domova. Děkujeme za jednorázové platby a také za trvalé měsíční příkazy- třeba jen stokorunou pomáháte trvale  velkému množství zvířat k získání důstojného domova.

HLEDÁME SPOLEČNÝ DOMOV PRO DVĚ KOČIČKY,

KTERÉ AKUTNĚ POTŘEBUJÍ DOMOV S MOŽNOSTÍ BEZPEČNÉHO VÝBĚHU VEN.JEJICH MAJITELKA SE DOSTALA DO VÁŽNÉ SITUACE, JEDNU Z KOČIČEK TÝNKU MÁ Z NAŠEHO ÚTULKU, KDY SI JI ADOPTOVALA JAKO KOTĚ A DRUHÁ JE NALEZENEC. POKUD TEDY NĚKDO MŮŽETE ZAJISTIT NOVÝ KVALITNÍ DOMOV DVĚMA 2.LETÝM KASTROVANÝM KOČIČKÁM OZVĚTE SE NA TEL. 605751717

 

Kočička Týnka - zůstala ji její plašší povaha ,přes svoji bojácnost je  však velkým  mazlíkem  ,ráda se chová a celkově je vděčná za kontakt ...je mírná, neagresivní a povahou spíše submisivní oproti kočičce s bílýma tlapkama .....ta se nerada chová ,ale přijde si pro pomazlení tímto způsobem: -sedíte-li u stolu, hlavičku Vám dá pod bradu a přitulí se Vám na hruď ...to samé pokud  sedíte  třeba na pohovce ,tak si Vám ustele též na prsou.

Kočička s bílýma tlapkama je odvážnější a osobnost ,která Vám umí jasně říct NE....

Jsou na sebe zvyklé  a dá se říci ,že spolu vychází docela poměrně  v symbioze ...prostě spolu.....

Věk kočiček neřeknu přesně cca 2 roky....

Mají rády granulky směs ( Happy cat - kuře ryba ,jehně ) a milují kapsičky pouze Felix ...vyzkoušela jsem X druhů krmiva ,ale to prostě a jednoduše nechtěly .....

Já ty kočičí duše miluju a vím ,že pokud je teď zavřu do paneláku budou nešťastný a já taky, protože jim to prostě nevysvětlím ,že to tak musí být.

Potřebovaly by domov ,kde by jim bylo umožněno jít ven ,ale zároveň i domů a to já jim prostě dát nemohu vzhledem k situaci ,která nastala. kočičky dostanou samozřejmě výbavu-škrabadla a záchůdky. Moc mně na nich záleží, může jim někdo pomoci?????

Práce na rekonstrukci pokračují, bohužel je komplikuje zjištění, že v prostorách ,kde dlouho dobu žily kuny jsou ložiska blech, která se nám nedaří zlikvidovat. Prostory sice neustále stříkáme, ale na půdě jsou uskladněné staré matrace, nachází se tam množství extramentů po kunách a zřejmě i mnoho blech. Co nejdříve je nutné zbavit se matrací a všeho, kde by blechy mohly přebývat. To není opravdu jednoduché, je to velká komplikace. V případě, že bychom museli požádat o pomoc deratizátora, budou náklady na likvidaci obrovské-to si dovolit nemůžeme a navíc by se na týden musely zastavit všechny práce související s rekonstrukcí.
Práce na rekonstrukci pokračují, bohužel je komplikuje zjištění, že v prostorách ,kde dlouho dobu žily kuny jsou ložiska blech, která se nám nedaří zlikvidovat. Prostory sice neustále stříkáme, ale na půdě jsou uskladněné staré matrace, nachází se tam množství extramentů po kunách a zřejmě i mnoho blech. Co nejdříve je nutné zbavit se matrací a všeho, kde by blechy mohly přebývat. To není opravdu jednoduché, je to velká komplikace. V případě, že bychom museli požádat o pomoc deratizátora, budou náklady na likvidaci obrovské-to si dovolit nemůžeme a navíc by se na týden musely zastavit všechny práce související s rekonstrukcí.
 

Ztracený kocour 

Dne 2.8. 2023 se ztratil v ulici Libušina kastrovaný bílorezavý kocourek, kterého se zatím nepodařilo najít. Vzhledem k tomu, že byla bouřka, může být někde zalezlý a omylem zavřený. POKUD  VÍTE COKOLIV O JEHO EXISTENCE VOLEJTE, PROSÍM, NA 605 751 717  POMOZTE PŘI JEHO HLEDÁNÍ

Do péče depozita byly přijaty dvě asi 5.denní kočičí holčičky, kterým jejich mámu přejelo auto .Nyní jim mu nahrazuje dočasářka Zdena ze Žacléře, které tímto na náročnou péči děkujeme.

Opakovaně děkujeme všem,

kteří nás jakkoliv finančně podporují. Opravdu není možné jednotlivce jmenovat, protože by se mohlo stát, že někoho nechtěně opomineme. Ale já osobně jsem si včera konečně po třech týdnech vyrazila alespoň na dvě hodinky na vycházku s pejsky a byl to zážitek. Většina lidí si to léto takhle užívá a my -lidé spříznění se životem kočiček v depozitu již několik týdnů neděláme nic jiného , než se snažíme budovat nové zázemí. Snad se to podaří díky vám všem. Sice bylo vždy našim motem zveřejňovat hlavně fotky koček, nyní ale nastal čas občas přidat občas i fotky lidí, kteří to léto tráví jinak než u vody, tady v depozitu. Holky, co dělají aukci-Mirka, Hanka, Ema, Zdena, ti co uklízí u koček -Saša, Jolana, Wendy, Jana, Lenka s Emou, Dáša, Irča, Jirka-to je ten člověk z fitka, který byť na to nevypadá uklízí 3xtýdně, jezdí na veterinu a spí v noci u koček, když je jim zle. Martina P. , M, Martin Š, Bóďa , bez kterých bychom nikdy nezvládli dát dohromady zednické práce, povolení a elektřinu. A taky nekonečně obětavá rodina Malých. Díky i těm, kteří pružně spravují fb a web stránky-Michal a Petr, vstřícným veterinářům ordinace DAKTARI a ordinace MVDr.Pavlačíka. Přesto je nás stále málo. Možná někomu naše výzvy k podpoře přijdou příliš naléhavé, ale faktem zůstává, že bez financí to opravdu nejde. Navíc jsme v posledních týdnech přijali vážně nemocná zvířátka a náklady za jejich ošetření jsou v rozmezí desítek tisíc korun-Lupínek, Drahuška, Karlík a další. To také musíme platit, krmit je a uklízet. TEĎ NÁM JDE OPRAVUD O VŠECHNO A NEBUDE CESTY ZPÁTKY, POKUD SE TO NEPODAŘÍ. DĚKUJE  Iva Pelíšková za depozit Další šance z.s.

OBROVSKÝ DÍK VŠEM,KTEŘÍ POMÁHAJÍ SVÝMI JEDNORÁZOVÝMI A TRVALÝMI PŘÍKAZY K VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO DOMOVA PRO OPUŠTĚNÉ CHLUPÁČE. DĚKUJEME

Hledá se majitel tohoto bílorezavého kocourka z obce Vítězná-Komárov.

HTady na vlastní oči vidíte jak dopadl kocourek, kterého neodborně odchytli do sklopné pasti lidé, kteří se ho jednoduše chtěli zbavit tím, že ho mínili vyvézt mimo katastr. Vyděšený a vystresovaný kocourek si ve snaze dostat se z pasti téměř skalpoval celou tlamku. Takový odchyt je nezákonný a může zvíře ohrozit na životě. Odchyt smějí provádět pouze vyškolené osoby do certif. odchytových klecí. Ne nadarmo i nás tento  kurs stál 8 000 Kč. Kocourek je kontaktní a zcela určitě má svého majitele, který ho ovšem nedal vykastrovat, jak bývá na vesnicích zvykem. Proč také, nají se přece jinde. A to že pak obtěžuje svou přítomností a značkováním jiné, může dopadnou právě takhle. Lidé se odvolávají to, že kastrace je proti přírodě, ale většinou jde jen o to, že je jim líto peněz, které raději utratí v  supermarketu. Vůbec jim nevadí, že jejich zvíře chodí neustále potrhané , že obtěžuje jinde a co je nejhorší, že přenáší na další narozené jedince infekční smrtelné nemoci.
 

Výzva

Výzva
Rádi bychom touto cestou oslovili zejména ty, kteří vědí, jakým způsobem o zvířátka pečujeme. Myslíme tím, ty ,kteří nás pouze nelitují, ale   chtějí opravdu pomoci. Pokud máme udržet útulek v chodu, skutečně nám nestačí politování, ale trvalé příkazy třeba jen 100 Kč měsíčně. Pokud takových lidí najdeme 300,můžeme si říci, že kočky ,kterých je nyní 80 neskočí v září na ulici. Pokud každý bude spoléhat na to, že to udělá někdo jiný, skončíme a nebude cesty zpět. Děkujeme zároveň všem, kteří nám už takto podpořili a doufáme, že k prvním vlaštovkám přibydou další.
č.ú. 2400810343/2010  VS 121

Rádi bychom touto cestou oslovili zejména ty, kteří vědí, jakým způsobem o zvířátka pečujeme. Myslíme tím, ty, kteří nás pouze nelitují, ale chtějí opravdu pomoci. Pokud máme udržet útulek v chodu, skutečně nám nestačí politování, ale trvalé příkazy třeba jen 100 Kč měsíčně. Pokud takových lidí najdeme 300, můžeme si říci, že kočky, kterých je nyní 80 neskočí v září na ulici. Pokud každý bude spoléhat na to, že to udělá někdo jiný, skončíme a nebude cesty zpět. Děkujeme zároveň všem, kteří nám už takto podpořili a doufáme, že k prvním vlaštovkám přibydou další.

č.ú. 2400810343/2010  VS 121

Reportáž z včerejšího natáčení

 je ke zhlédnutí pod tímto odkazem: 

Odkaz na reportáž

Začátek reportáže zhruba  v čase 22:40

Sledujte nás dnes v regionálním vysílání ČT - Královéhradecký kraj

Dnes u nás natáčela Česká televize. Akutně potřebujeme pomoc všech, kteří si nepřejí, aby v září 80 koček skončilo na ulici.
Transparentní účet: 2400810343/2010 Variabilní číslo VS 121

Velké poděkování všem,

kteří nás podporují-finančně nebo dobrovolnicky s pomocí při rekonstrukci. Věříme v lepší zítřky a to nás žene dál. Více informací o tom, jak pokračují práce a  vyjednávání, zveřejníme nejdéle zítra včetně fotodokumentace.

Depozit Dvůr Králové nad Labem potřebuje akutně pomoc-finanční, materiální a fyzickou

V současné době potřebujeme dobrovolníky.Přestává platit  " CO NÁS NEZABIJE, TO NÁS POSÍLÍ". Místo toho, abychom se starali o nově přijaté a nemocné kočky, řešíme problémy spojené s přestěhování koček jiné budovy. Ta je bohužel ve stavu, jak vidíte na fotografiích, pracujeme na omítkách a vše komplikuje skutečnost, že do budovy není zavedená zatím ani voda. Tu nám v podobě deště nadělila středeční průtrž mračen, kdy nám do téměř uklizeného suterénu nateklo 15 kbelíků vody. Těch kostlivců, které vylézají na povrch postupně, je na pár dobrovolníků příliš. Smutné je to , že dobrovolníků pečujících o kočky zbylo ze Dvora Králové n. L.  poskrovnu. Většina z nich postupně odpadla z rodinných či pracovních důvodů- ty máme všichni, selhala i samotná aukce. Elán bohužel vydržel jen několika skalním a nebýt lidiček milujících kočky, kteří jsou ochotni nám jezdit pomáhat až z Vrchlabí, Žacléře, Jaroměře a Hradce Králové, asi bychom už neměli šanci fungovat. TAKŽE TO BERTE JAKO VÝZVU DVORÁKŮM, KAŽDÁ POMOCNÁ RUKA JE DOBRÁ, PROTOŽE MY U SI SAHÁME NA SKUTEČNÉ DNO.

Lupínek

Ve středu dne 21.6. byl přijat zubožený kocourek Lupínek nalezený v ulici Slunečná ve DK n. L. Tento dlouhodobě opuštěný kocourek se snažil někde najít domov. Jeho zdravotní stav byl natolik alarmující , že musel být dočasně hospitalizován v ordinaci Daktari.Lupínek sice nevypadá klinicky dobře, ale s chutí baští a vypadá spokojeně. Za plno mističku jídla a lidské pohlazení by se rozdal.

Mňau

V neděli dne 10.6. 2023 byla na ošetření v ordinaci Daktari tato čerstvě kastrovaná kočička Mňau. Kočičky, která již byla v březí, se pře několika týdny ujala rodina žijící poblíž DK n. L. Kočičce se po kastraci špatně hojila rána, kterou bylo nutné pravidelně ošetřovat. Tyto komplikace způsobila alergie na šicí materiál. Rodině bylo zatěžko docházet na ošetření, přestože jí veterináři nabízeli hospitalizaci za minimální náklady. Pán navrhoval eutanázii, i když stav byl řešitelný. Naštěstí jsem tu byli tehdy také my s kočičkou Laky. Návrh rodiny, která se sice kočičky ujala, byl z pohledu veterinářky i nás nemyslitelný. Pánovi jsme navrhli, že se kočičky ujmeme, vyléčíme ji a nabídneme k adopci. Pánovi jsme tehdy nestáli ani za pouhé poděkování. Lidé jsou různí, ale zvířátka za nic nemohou a Mňau je neskutečně milá a vděčná kočička. Nyní je v jedné z našich dočasných péčí. Její zdravotní stav se upravil, kočičku čeká  druhá vakcinace a může odejít do nového domova. Lidem, kteří si tuto kočičku adoptují bude jistě dělat radost.

Odrostlé kotě

Do depozita ve Dvoře Králové n. L. bylo přijato odrostlé šedé kotě, kříženec britské kočky, které bylo nalezeno dne 26.6. v ulici Rooseveltova ve DK n. L.

Hledá se

Pře třemi dny se v lokalitě Podharť ve Dvoře Králové nad Labem v ulici  A.Wágnera 599 pod nemocnicí ztratil starší mourovatý kocourek, který se jako obvykle vydal na vycházku v okolí domu, ale už se nevrátil . Nebyl to žádný tulák, své prostředí velmi dobře znal a vracel se pravidelně domů. Může být tedy někde poblíž omylem zavřený, hůře slyší. Prosíme o pomoc při jeho hledání-garáže, sklep, místa odkud  se třeba nemůže dostat ven.Pokud víte cokoliv o jeho existenci, dejte nám vědět 6057517717

 

Hledá se majitel mladé zraněné kočičky

nalezené v obci Vítězná poblíž Ptačích domků. Kočička má utrženou část nosu, jak ke zranění přišla se není známo. V případě, že znáte jejího majitele, volejte 605 751 717

Prohlášení
předsedkyně spolku Beatriz Motalové Platba na TU 19.06.2023 -6 900,00 CZK
smlouva na energie v pronájmu prostor depozita 230063 není na energie, ale
na kapsičky. Bohužel jsem zkopírovala špatný odkaz.

Prohlášení

předsedkyně spolku Beatriz Motalové Platba na transparentním účtu 19.06.2023 -6 900,00 CZK
smlouva na energie v pronájmu prostor depozita 230063 není na energie, ale
na kapsičky. Bohužel jsem zkopírovala špatný odkaz.
 

Ztracený kocour

V SOBOTU DNE 10.6, SE ZTRATIL CELÝ ČERNÝ KASTROVANÝ KOCOUR V ULICI PŘEMYSLOVA VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM-ULICE POBLÍŽ NOVÉ POLIKLINIKY. KOCOUREK SE POHYBOVAL KOLEM DOMU A PRAVIDELNĚ SE VRACEL DOMŮ. OD SOBOTY SE NEVRÁTIL. KOČKY BÝVAJÍ BOHUŽEL OMYLEM ZAVŘENÉ VE SKLEPECH , GÁRÁŽÍCH APOD. PROSÍME VŠECHNY, KTEŘÍ ZDE V BLÍZKOSTI BYDLÍ, ZDA BY POMOHLI S PROHLEDÁNÍM SVÝCH SKELPŮ A GARÁŽÍ. SNAD I TENTO KOCOUREK   BUDE MÍT ŠTĚSTÍ A NAJDE SE STEJNĚ JAKO SISI. KONTAKT 605751717

"STÁLE SE HLEDÁ BRITSKÁ KOČIČKA SISI, KTERÁ SE ZTRATILA 10.ČERVNA 2023  V BLÍZKOSTI  RESTAURACE ZA VODOU.KOČIČKA JE 6.LETÁ,NA KRKU MĚLA OBOJEK PROTI KLÍŠŤATŮM A NA BŘICHU MÁ JIZVU PO OPERACI LEDVI.NEUMÍ MŇAUKAT, SPÍŠE JEN NAŘÍKÁ. JE MOŽNÉ, ŽE JE NĚKDE OMYLEM ZAVŘENÁ NEBO ZRANĚNÁ, PROTOŽE DOMŮ SE JAKO OBVYKLE NEVRÁTILA. MAJITEL PROSÍ O JAKOUKOLIV ZPRÁVU O JEJÍ NÍ. TEL. 605751717

BRITSKÁ KOČIČKA SISI SE NAŠLA. BYLA OMYLEM ZAVŘENÁ V SOUSEDSTVÍ.

Poděkování patří dnes všem našim příznivcům a rovněž paní Kubové za finanční pomoc pro Mišánka a Laky-posílá pozdrav.

 

Kočičce Fenix se opět vytvořila píštěl na krku jako komplikace dříve dlouhodobě zavedené sondy. Fenix dostává antibiotika, ránu čistíme a docházíme na vet.. kontroly. Jinak je Fenix v pořádku a nic jí netrápí. Posílá vám pozdrav.

Kočička Laky začala konečně sama jíst a komunikovat s námi.

Poděkování za její podporu p. Majurníkovi,p.Kubíkové a Tonnerové,děkujeme.

Poděkování

od Laky paní Kokoškové, Fišerové, Uhrové a Pacovské,děkujeme.

Poděkování

od Mišánka paní Roupcové

Psychicky týrané kočičce Laky se nedaří dobře. Již pátý den nepřijímá potravu, dnes proto musíme navštívit veterinární ordinaci . Nevíme, zda se jedná o důsledek stresu nebo zdravotních obtíží spojených se zánětem dělohy

Poděkování

paní Bultasové, Čežíkové a Kubové za Mišánka.Dnes uhradíme faktury za veterinární péči.

V pátek dne 2.6.byla přijata kočička Laky,

původním jménem Mikeš. Kočička žila celých osm let-viz foto v kleci o rozměrech 50x100cm. Rodina, která si jí pořídila, se celých sedm let domnívala, že se jedná o kocourka-Mikeše. Věznila ji v kleci  bez přístupu ven dlouhých sedm let. Když už velmi naříkala , byla na chvilku vypuštěna ven, tam vloni zabřezla a porodila mrtvé kotě. Od té chvíle se opět trápila v kleci. Kočička- nyní Laky reagovala na lidské hlasy zoufalým mňoukáním. Strádala psychicky natolik, že se dostavily zdravotní komplikace. Kočičku nám majitelka dobrovolně vydala. Hned druhý den jsme se  s Laky  dostavili k veterinárnímu ošetření. Kočičku jsme nejen osvobodili od zajetí, ale zároveň jí zachránili před krutou smrtí. Dle vyjádření veterináře byla v ohrožení života. Díky dlouhodobému mrouskání měla zánět dělohy a obrovské cysty. Jak jistě tušíte , budou výdaje za její záchranu opět vysoké -vyšetření krve, testy, operace a pooperační péče. Díky tedy každému, kdo neváhá přispět na její záchranu. Doufáme, že i Laky najde časem nový domov,  kde důstojně dožije. Zároveň byl podán podnět krajské veterinární správě, se kterou jsme v kontaktu.

Nové velmi příznivé zprávy o Rohlíčkovi

Rohlíček se konečně obejde bez léků na bolest a podporu chuti k jídlu. Jak sami vidíte, v našich dočasných péčích je o kočičky velmi dobře postaráno.

Poděkování od Mišánka

 Dnes paní Sommerové a Rosové. K úhradě faktury zbývá už jen 1600 Kč, děkujeme mnohokrát.

Poděkování

Za Mišánka dnes patří poděkování několika dalším- paní Kubíkové J., Láskové 
a Bultasové. Na účtě dnes přibylo pro Mišánka 1050 Kč, celkem jste mu
věnovali 2 700 Kč. DěkujemeZa Mišánka dnes patří poděkování několika dalším- paní Kubíkové J., Láskové 
a Bultasové. Na účtě dnes přibylo pro Mišánka 1050 Kč, celkem jste mu
věnovali 2 700 Kč. Děkujeme

Za Mišánka dnes patří poděkování několika dalším- paní Kubíkové J., Láskové a Bultasové. Na účtě dnes přibylo pro Mišánka 1050 Kč, celkem jste mu věnovali 2 700 Kč. Děkujeme

Poděkování

Poděkování od Mišánka panu Kubovčíkovi, Merklovi a paní Kubíkové. Pro
Mišánka bylo k dneršku  vybráno 1 650 Kč,děkujeme.

Poděkování od Mišánka panu Kubovčíkovi, Merklovi a paní Kubíkové. Pro

Mišánka bylo k dneršku  vybráno 1 650 Kč, děkujeme.

Mišánek

Kocourek Mišánek je u nás téměř dva roky. Byl přijat za záhadných okolností- údajně nalezen na staveništi, kde žil jako kotě. Zřejmě se jednalo o lživé informace už vzhledem k věku kocourka a k jeho zdravotnímu stavu. Mišánek je totiž od narození postižený křivicí, hluchý, má problém s vyprazdňováním, potřebuje každodenní péči a léky, venku by sám hluchý a těžce se pohybující jistě nepřežil. Domníváme se tedy, že nebyl nalezen ale vyhozen lidmi, kteří zjistili, že péče o takto handicapované zvířátko je časově a finančně velmi náročná. To platí samozřejmě i pro nás. My těch kočiček máme ale daleko více-dnes 88 a všechny potřebují jíst a občas navštívit veterináře. Tím spíše je pro každý útulek kočička jako Mišánek velkou finanční zátěží. Mišánek ale za nic nemůže, narodil se postižený neléčitelnou křivicí, potřebuje kromě každodenní péče včetně masírování bříška, přenášení blíže k záchůdku také léky + probiotika, minerály, vlákninu a hlavně kontroly u lékaře. Ta poslední-viz faktura se vyšplhala na 5 741 Kč. Vzhledem ke zhoršení jeho zdravotního stavu bylo nutné opět zkontrolovat krevní hodnoty včetně vyšetření štítné žlázy a ošetřit chrup. Tak abychom mohli Mišánkovi jeho život alespoň prodloužit, musí být kontroly pravidelné. Každé takové vyšetření je finančně nákladné a nemůže narušit péči o ostatní chlupáče. Proto jsme rádi, pokud i jemu můžete přispět na jeho léčbu a pomoci s úhradou navíc vznikajících nákladů. Naše č.ú. 2400810343/2010 do zprávy Mišánek, přikládáme fakturu, fota a video. Za Mišánka děkuje Další šance z.s.

https://www.facebook.com/events/270277132135332/?active_tab=discussion

 

Poděkování

"Obrovský dík všem, kteří přispěli také našim chlupáčům ke zkvalitnění
života zakoupením dárků nebo přispěním do jejich mističek. Samozřejmě i
organizátorům tohoto úžasného projektu - Kočičího přání.""Obrovský dík všem, kteří přispěli také našim chlupáčům ke zkvalitnění
života zakoupením dárků nebo přispěním do jejich mističek. Samozřejmě i
organizátorům tohoto úžasného projektu - Kočičího přání."

Obrovský dík všem, kteří přispěli také našim chlupáčům ke zkvalitnění života zakoupením dárků nebo přispěním do jejich mističek. Samozřejmě i organizátorům tohoto úžasného projektu - Kočičího přání.

Spolek Běhejme a pomáhejme útulkům zachraňuje opuštěná a týraná zvířata

 

Odkaz na  Video - Facebook 

Poděkování za  pomoc pro Fenixe

paní Kopečné, Hamrové, Doškářové, Vránové a Bultasové. Na Fenix jsme díky jim vybrali 2 000 Kč. Stále nám chybí k její úhradě téměř 4 000 Kč Děkujeme

Včera kočička Fenix absolvovala poslední operaci spojenou s vyndáním drátu v čelisti, operací oka a případnou kastrací.-kočička byla již dříve vykastrována. Fenix nebyl bohužel odstraněn čelistní můstek, protože její srůst zatím probíhá pozvolna. Byl tedy odejmut pouze drát. Nejsložitější byla operace oka, kterou Fenix potrápila nejvíce. Pooperační rekonvalescence je spojená s velkou bolestivostí, proto Fenix vypadá zuboženě, ale doufáme, že se jí brzy uleví. Díky tomu, že měla téměř čtvrt roku sondu k přijímání potravy, vytvořila se na krku píštěl, která byla rovněž během operace odstraněna. To vše musela chuděra včera absolvovat, ale její statečnost je natolik obdivuhodná, že to určitě zvládne. Má toho za sebou od 16.1. tolik, že je  skoro neuvěřitelné, co všechno dokáže jedna kočička zvládnout, snad jen díky její pokoře a vděčnosti. Pokud jí stále držíte palečky a pomáháte jí společně s námi, budeme vděčni, když nám pomůžete i s úhradou této operace-viz příloha faktury. Bez vás to nedáme hlavně finančně, jen spolu s vámi můžeme pomáhat těm dalším zvířátkům, ke kterým byl osud nemilosrdný. Fenix si to jistě zaslouží, dostala šanci a využila ji díky své touze žít.

2400810343/2010 do zprávy Fenix


Dvě fota před operací a další dvě po zákroku + sken faktury

TAKÉ NAŠE KOČIČKXY BUDOU RÁDY, POKUD JE OBDARUJETE  ZAKOUPENÍM DÁRKU NEBO PŘISPĚNÍM DO MISTIČEK.

NA DÁREK STÁLE ČEKAJÍ TYTO NAŠE ČÍČI -BOHOUŠEK, BUBÁČEK,ŠEDOU, CHLOUPEK, RICCI, CHLOUPEK, ROHLÍČEK A IVÁNEK

https://www.kociciprani.cz/kocky/42-dalsi-sance-zs

"Začalo jarní kočičí přání. Které naše kočičky v něm najdete?
KAMILKA, RICCI,SNĚŽENKA, BERTIČKA,FENIX, MAJO,SNĚHURKA,IVÁNEK.CHELZA,
ROHLÍČEK, REZINKA, ŠEDOU, AGÁTKA, CHLOUPEK, BUBÁČEK, MIŠÁNEK, JASPER,
BOHOUŠEK,ČIKINA, ČIČIN
 

Umístěné kočky

Z dočasné péče Další šance z.s. byli umístěni kočička  Ruby a bráškové Ríša a Robínek.Poslední kocourek  Rostík je zamluvený. Bohužel v neděli 22.4. jsme si jednoho z těchto mazlíčků- Robínka umístěného 12.3. museli převzít zpět. Tehdy si ho pár mladých lidí adoptoval, ale dlouho si v rodině nebyl. Poté  co se partnEři  rozešli , nebyl kocourek žádoucí. Nejenže ho nedali přeočkovat , ale ani nezadali jeho číslo čipu do registru. Kocourek údajně posledních 14 dní naříkal. Proč asi? Veterinu nenavštívili. Takže jsme Robínka museli vzít do veter. ordinace my. Je to nejen porušení podmínek útulku, ale zároveň nehorázné plýtvání financemi, kterých nemáme nikdy nazbyt- očkování propadlo, čip nezaregistrován, kocourek musel podstoupit 22.4. veter. prohlídku. Co na to říci, snad jen to, že naštěstí neskončil na ulici. Pokud by si ho však vzali z jiného např. městského útulku, určitě by kocourka nikdo zpět do péče nevzal. Z TOHO PLYNE POUČENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC,KTEROU MŮŽETE KDYKOLIV VRÁTIT, JE TO ŽIVÝ TVOR, KTERÝ CÍTÍ STEJNĚ JAKO ČLOVĚK, MŮŽETE HO ZRADIT A UDĚLAT MU HLAVIČCE PĚKNÝ ZMATEK, TAK JAK SE TO TEĎ STALO MALÉMU ROBÍNKOVI. POKUD TEDY NĚKDO MÁTE ZÁJEM O MAZLÍKA, KTERÝ MÁ ZLOMENÉ SRDÍČKO, ROBÍNEK NA VÁS ČEKÁ VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM.
 

Informace ke všem, kteří se zajímají o Fenixe

Kočičce se daří dobře, po vyndání sondy přijímá potravu bez problémů, je vitální a co se týče lidské pozornosti neobytná. Pokud se čelist zdárně zhojí, bude z ní časem normální adopce schopná kočička.

Adopce

V měsíci únoru a březnu se nám podařilo umístit hned 12 kočiček. Zprostředkovaně Ruby a Robínek-oba do Hradce Králové, Morgana a Marina-do Dvora Králové a Hořic, Darwinek do Dvora Králové, Eirinka do Hostinné, Šimůnek do Dvora Králové.
V dočasné péči,kde zřejmě najdou nový domov je Eddie, Darinka a Jířa, Daisy do Trutnova a Míca zprostředkovaně o Trutnova.

Poděkování " Milujeme dorty " za finanční dar ve výši 17 000 Kč-viz transparentní účet, který použijeme na veterinární účely.Děkujeme

" Vaše kočka vždy naprosto neomylně pozná, když jste smutní nebo Vás něco trápí a pokaždé na to dokáže zareagovat tím nejvhodnějším způsobem aby Vás utěšila či pobavila. Tohle žádný člověk nedokáže "

 

Rádi bychom  oslovili Vás naši drazí kočkomilové každým rokem přijmeme více jak 50 kočičích kožíšků, kteří potřebují akutně naší pomoc a naše rodinné rozpočty, ze kterých hradíme převážnou většinu krmiva a hlavně veterinární péči, jsou velmi omezené. Nemůžeme ( a ani nechceme ) jakkoliv omezovat naše kočičí svěřence na kvalitním krmivu ( které potřebují ) ani na kvalitní veterinární péči ( která je u většiny z nich naprosto nezbytná ), proto se s prosbou obracíme na každého, kdo může ( a samozřejmě chce ) jakkoliv pomoci . Naši svěřenci by nejvíce uvítali pomoc ve formě krmiva nebo finančního příspěvku zaslaného na jejich účet, ze kterého je převážně hrazena veterinární péče. Předem moc děkujeme jménem našich svěřenců. 

Důležité informace

Hledáme nové spolupracovníky

Hledáme milovníky koček, kteří by byli ochotni u sebe doma dočasně opatrovat nalezená koťátka a dospělé kočičky - po dobu od jejich přijetí do umístění. Potřebujeme ochotného člověka, který se jich na dobu určitou ujme, poskytne jim dočasný domov a pohlazení. Touto  žádostí o pomoc...

Hledáme šikovné ruce

 Jsme občanské sdružení , které pečuje o opuštěné, toulavé nebo týrané kočičky. Rádi bychom spolupracovali s kýmkoliv, kdo vyrábí jakékoliv předměty s kočičí tématikou ( není podmínkou ), které bychom mohli nabízet jako dárky za příspěvky pro tyto kočičky. Také...

Podá někdo pomocnou ruku plachým kočkám?

Po určité době fungování se téměř každý útulek či depozitum začne potýkat s "menším problémem" a tím jsou dospělé, plaché kočky o které nikdo nestojí. Převážná většina z nich se natolik bojí lidí, že se z nich nikdy nestanou domácí mazlíčci. Také si k Vám pravděpodobně nikdy nepřijdou pro...