2. čtvrtletní zpráva roku 2010 o činnosti O.S. Další šance

21.11.2010 19:53

 

2. čtvrtletní zpráva roku 2010 o činnosti O.S. Další šance

 

Uplynulé období našemu OS přineslo mnoho veselých, ale i velmi smutných chvilek. Především proto, že  Královéhradecký depozit dlouho bojoval s kalicivirózou, která si díky intenzívní domácí péče a profesionálnímu přístupu veterinární lékařky MVDr. Hany Fialové, nevyžádala žádné oběti na životech našich svěřenců. Z tohoto důvodu byl nucen depozit paní Edity v Mochově, táhnout téměř veškerý příjem nových kočiček. Za což jsme ji všichni vděčni.

Přes to, že jsme se více méně z technických důvodů nemohli zúčastnit žádné umisťovací výstavy, tak se nám podařilo umístit do nových rodin poměrně velký počet našich svěřenců.

Moc rádi bychom chtěli poděkovat všem kočkomilům, kteří nás i v tomto uplynulém období podporovali a to jak morálně, tak i finančně a materiálně. Specielně bychom chtěli ocenit podporu paní Černůškové, která se nejenom ujala a dokázala zcela vyléčit Césara, za pravidelnou podporu našeho sdružení a paní Dobešová , která nás pravidelně zásobuje velkým množstvím materiálních dárků pro naše svěřence, kdy kromě hraček, pokrývek, desinfekčních prostředků aj. poskytla Královéhradeckému depozitu obrovské sápadlo, které naši svěřenci skutečně ocenili.

Díky dosud prodělaným chorobám našich dočasných mazlíčků, jsme si prohloubili příslušné veterinární a ošetřovatelské znalosti, které se nám můžou hodit minimálně pro to, abychom v budoucnu byli schopni včas odhalit prvotní příznaky podobných onemocnění a tím značně zvýšili šanci na jejich brzké uzdravení.

Také jsme rádi přijali pomoc od několika domácích depozit, která nám nabídla možnost spolupráce, a i když se jedná o spolupráci dočasnou nebo sezónní, tak jsme moc rádi, že s nimi můžeme spolupracovat a doufáme, že se najdou další milovníci koček, kteří se k nám alespoň takovouto formou přidají.

 Rádi bychom informovali všechny „nálezce“ opuštěných kočiček, že naše kapacitní a finanční možnosti jsou velmi omezené ,a proto nemůžeme přijmout do naší péče všechny nalezené kočičky. Především se snažíme pomoci kočičkám, které naši pomoc akutně potřebují, jako jsou týrané ,zdravotně postižené nebo jinak handicapované kočičky, ale i pro tyto kočičky platí příslušné kapacitní omezení. Pokud nebudeme moci kočičku přijmout do péče, budeme se snažit Vám alespoň pomoci v rámci našich možností. (např. pomůžeme Vám hledat pro kočičku nový domov, pokud jí poskytnete dočasný přístřešek,….. )

Také jsme začali řešit situaci ohledně opuštěných, toulavých kočiček v Hradci Králové, neboť se na nás obrací stále více občanů se žádostí o pomoc či radu ohledně těchto kočiček. Zatím jsme pouze narazili na bariéru mlčení a neochotu se touto problematikou zabývat. Podařilo se nám zjistit, že hlavní problém spočívá v tom, že městský útulek nemůže , pro nevyhovující podmínky, přijímat nalezené kočičky, což podle nás není dostatečný důvod, aby se obec zbavovala své zákonné povinnosti se o tyto „nalezené věci“ postarat. Nicméně tento boj s úředníky MMKH nevzdáváme a na našich stránkách budeme pravidelně přinášet nejnovější informace z našich jednání s úředním šimlem.

Pro stále častější žádosti o pomoc při hledání pohřešovaných kočičích miláčků, jsme na našich stránkách zřídili záložku „hledají se“ , kde budeme pravidelně přinášet potřebné informace ohledně ztracených kočičích miláčků a zároveň se pro tyto účely snažíme vybudovat rozsáhlou informační síť, která by měla přispět ke zdárnému nalezení těchto „uprchlíků“ ( veterinární kliniky, Městská policie, sociální sítě, atd. )

 

 

Výdaje zhruba: 45 - 48000Kč/za 3měsíce ( větší část nákladů byla vydána na veterinární ošetření )

Příjmy zhruba: 6800Kč/za 3měsíce (započítáno - krmivo, stelivo, finance drobných dárců )

Celkem přijato: 41 kočiček

Umístěno: 26 kočiček

Vráceno či zabaveno z umístění: 0 kočičky

Vypuštěno do původní lokality: 0 kočiček

Zemřelo či bylo uspáno: 2 kočičky

 

Celkem náročné 2. čtvrtletí uzavíráme velkou prosbou o pomoc, kterou nezbytně potřebujeme pro další chod útulku. Prosíme, pokud nás jenom trochu můžete podpořit, pomozte nám darováním steliva či zasláním finanční částky libovolné výše na náš účet 236897918/0300, tuto pomoc momentálně potřebujeme nejvíce. Jako kompenzaci za Vaši pomoc Vám můžeme poskytnout darovací smlouvu, všechny dary lze ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. o daních odečíst z daňového základu. Stále také hledáme další kočkomilné a ochotné lidi pro depozitování opuštěných kočiček.

 

Na  závěr bychom Vás rádi pozvali na prohlídku našich depozit, kterou můžete uskutečnit kdykoliv po telefonické či písemné dohodě s námi.

 

 

Beatriz Motalová

O.S. Další šance

www.dalsisance.cz , info@dalsisance.cz