Azýlek Bucifálek zprovoznil "Buci box"

04.06.2013 20:20

                                 „Buci box“

                            pro opuštěná zvířátka

                         (především kočičky a pejsky)

 

Azýlek Bucifálek  zahájil zkušební provoz svého projektu na pomoc opuštěným, nechtěným nebo týraným kočičkám a pejskům. V rámci  zkvalitňování našich služeb a zlepšení dostupnosti naší péče, náš Azýlek otevřel první „Buci box“ pro kočičky a pejsky, kteří nutně potřebují naší odbornou pomoc. 

    Zvláště v této době, kdy se stále častěji setkáváme s agresivitou a zcela nevhodnému zacházení některých lidí, převážně se zvířátky, která neměla ve svém životě tolik štěstí, aby našla svou milující rodinu, jsme se po pečlivé úvaze rozhodli otevřít „Buci box“, právě pro tyto nechtěné mazlíčky.

    Vzhledem k tomu, že naše časové i kapacitní možnosti nejsou neomezené a  z převážné většiny vše financujeme z našeho rodinného rozpočtu za občasného přispění hodných dárců, tak doufáme, že toto zařízení bude veřejností využíváno výhradně k akutní záchraně zvířecího života a nikoli jako „odkladiště nepohodlných“ kočiček či pejsků.

    V případě, že dojde na použití „boxu pro zvířátka“ je nutné řídit se návodem pro použítí tohoto zařízení a doporučeními ohledně váhových a rozměrových omezení. Také nám usnadní další postup pokud bude ke zvířeti přiložena zdravotní dokumentace nebo očkovací průkaz, pokud ho zvíře má (stačí ji vložit do schránky nad okýnkem boxu).

Zvířátka která jsou v ohrožení života nebo ve vážném zdravotním stavu (velmi malá, slepá koťátka nebo štěňátka, zvířata krvácející, handicapovaná či jinak nemohoucí) prosím do „Buci boxu“ neumisťujte.

Moc rádi bychom chtěli poděkovat všem dárcům, kteří svou podporou podíleli a podílejí na zprovoznění a dalším provozu tohoto „boxu“.  Děkujeme  Vám všem.

 

PROSÍME O SLUŠNOST A SOUDNOST LIDÍ, KTEŘÍ HODLAJÍ „ BUCI BOX“ VYUŽÍT. JEDNÁ SE O NOUZOVÉ ŘEŠENÍ A RÁDI SI PŘEBEREME ZVÍŘÁTKO OSOBNĚ, POKUD TO BUDE ALESPOŇ TROCHU MOŽNÉ.