Výroční zpráva o chodu našeho OS

02.04.2011 17:58

Výroční zpráva OS Další šance za období  10/2010 - 03/2011

 

Uplynulé období našemu OS přineslo mnoho veselých, ale i velmi smutných chvilek. Především proto, že  nám , přes veškerou naší snahu zemřelo sedm kočiček převážně na následky otravy po odčervení, vyvolané rozkládájícími se parazity. Díky péči naší veterinární lékařky MVDr. Hany Fialové, se jich stejný počet podařilo zachránit. Z tohoto důvodu byl nucen depozit paní Edity v Mochově i depozit paní Beatriz v Hradci Králové ,na určitou doby přerušit příjem nových svěřenců.

Přes to, že jsme se více méně z technických důvodů nemohli zúčastnit žádné umisťovací výstavy, tak se nám podařilo umístit do nových rodin poměrně velký počet našich svěřenců.

Moc rádi bychom chtěli poděkovat všem kočkomilům, kteří nás i v tomto uplynulém období podporovali a to jak morálně, tak i finančně a materiálně. Díky dosud prodělaným chorobám našich dočasných mazlíčků, jsme si prohloubili příslušné veterinární a ošetřovatelské znalosti, které se nám můžou hodit minimálně pro to, abychom v budoucnu byli schopni včas odhalit prvotní příznaky podobných onemocnění a tím značně zvýšili šanci na jejich brzké uzdravení.

Také jsme rádi přijali pomoc od několika domácích depozit, která nám nabídla možnost spolupráce, a i když se jedná o spolupráci dočasnou nebo sezónní, tak jsme moc rádi, že s nimi můžeme spolupracovat a doufáme, že se najdou další milovníci koček, kteří se k nám alespoň takovouto formou přidají.

 Rádi bychom informovali všechny „nálezce“ opuštěných kočiček, že naše kapacitní a finanční možnosti jsou velmi omezené ,a proto nemůžeme přijmout do naší péče všechny nalezené kočičky. Především se snažíme pomoci kočičkám, které naši pomoc akutně potřebují, jako jsou týrané ,zdravotně postižené nebo jinak handicapované kočičky, ale i pro tyto kočičky platí příslušné kapacitní omezení. Pokud nebudeme moci kočičku přijmout do péče, budeme se snažit Vám alespoň pomoci v rámci našich možností. (např. pomůžeme Vám hledat pro kočičku nový domov, pokud jí poskytnete dočasný přístřešek,….. )

Za velký úspěch považujeme spolupráci se zástupci obce Libčany ( což považujeme za takovou první vlaštovku ), kteří nás požádali o pomoc při odchytu a následné kastraci několika toulavých kočiček, kdy obec se zavázala financovat veškeré náklady za veterinární vyšetření a kastrace. Za což jim patří naše uznání.

Pro stále častější žádosti o pomoc při hledání pohřešovaných kočičích miláčků, jsme na našich stránkách zřídili záložku „hledají se“ , kde budeme pravidelně přinášet potřebné informace ohledně ztracených kočičích miláčků a zároveň se pro tyto účely snažíme vybudovat rozsáhlou informační síť, která by měla přispět ke zdárnému nalezení těchto „uprchlíků“ ( veterinární kliniky, Městská policie, sociální sítě, atd. )

 

 

Výdaje zhruba: 48000Kč/za 5měsíců ( větší část nákladů byla vydána na veterinární ošetření )

Příjmy zhruba: 17975Kč/za 5měsíců (započítáno - krmivo, stelivo, finance drobných dárců )

Celkem přijato: 28 kočiček

Umístěno: 40 kočiček

Vráceno či zabaveno z umístění: 0 kočičky

Vypuštěno do původní lokality: 2 kočiček

Zemřelo či bylo uspáno: 7 kočičky

 

Celkem náročné období uzavíráme  prosbou o pomoc, kterou nezbytně potřebujeme pro další chod našeho sdružení. Prosíme, pokud nás jenom trochu můžete podpořit, pomozte nám darováním steliva či zasláním finanční částky libovolné výše na náš účet 236897918/0300, tuto pomoc momentálně potřebujeme nejvíce. Jako kompenzaci za Vaši pomoc Vám můžeme poskytnout darovací smlouvu, všechny dary lze ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. o daních odečíst z daňového základu. Stále také hledáme další kočkomilné a ochotné lidi pro depozitování opuštěných kočiček.

 

Na  závěr bychom Vás rádi pozvali na prohlídku našich depozit, kterou můžete uskutečnit kdykoliv po telefonické či písemné dohodě s námi.

 

 

Beatriz Motalová

O.S. Další šance

www.dalsisance.cz , info@dalsisance.cz