Výroční zpráva o chodu OS Další šance za rok 2011

10.01.2012 13:59

Výroční zpráva o činnosti OS Další šance za rok 2011

Rok 2011 byl pro naše sdružení hodně náročný a složitý neboť se jednalo o první kompletní rok chodu našich domácích depozit pod oficiální hlavičkou OS Další šance.

Naše sdružení se muselo především vypořádat se spoustou administrativní činnosti, uspořádání kompetencí a celkovou organizací chodu a spolupráce všech našich domácích depozit. Veškeré tyto úkony se u nás v podstatě řeší a formují za pochodu do dnes, protože umístění našich depozit a dobrovolníků, kteří nám v sezonním období vypomáhají, zasahuje do čtyř krajů a někdy bývá dosti složité aby se alespoň převážná většina dokázala sejít. Kromě toho stále pracujeme na zjednodušeném způsobu převozu našich svěřenců v rámci našich depozit.

Jelikož jsou všechna naše depozita takzvaně domácího typu (tzn. Všichni naši svěřenci žijí v domácnostech našich depozitářek jako součást rodiny) , tak je jejich kapacita samozřejmě omezena podle kapacitních, časových a hlavně finančních možností jednotlivých depozit. Což může způsobit, že například depozit, který se dostane do finančních nebo jiných problémů, tak v lepším případě, na nějaký čas pozastaví svou činnost ohledně přijímání nových svěřenců, proto se snažíme neustále vylepšovat podmínky v našich depozitech a v rámci možností si každý depozit dříve či později zvolí takzvanou specializaci, čímž se snažíme eliminovat možný přenos závažných onemocnění mezi jednotlivými depozity a zároveň i zvyšovat a zkvalitňovat odbornou znalost všech našich pečovatelů.

V letošním roce považujeme za obrovský úspěch, že se s námi nerozloučilo žádné z našich depozit a navíc se nám podařilo získat do našich řad poměrně významný (i podle polohy) domácí depozit v Poděbradech, kde se o kočičky starají velmi obětavě a naprosto profesionálně. Také máme velikou radost ze spolupráce s dobrovolníky z Lochenic, kteří k sobě přijali dospělou kočičku i s čerstvě narozenými koťátky. Doufáme, že naše spolupráce bude i nadále přínosná pro všechny strany a hlavně pro opuštěné kočičky.

Propagace

Za velmi významné pro propagaci a pomoc našim svěřencům z našeho OS Další šance považuji účast na natáčení pořadu CHCETE MĚ, které proběhlo začátkem roku v Mochově a které mělo poměrně velký ohlas.

Pravidelně se také účastníme propagačních akcí převážně regionálního zaměření, kdy se každý z našich depozit snaží, v rámci svých možností, o účast a propagaci našich svěřenců v rámci svého kraje (např. podzimní akce „Stříbrný rybník“, slavnosti v Hořicích,…).

Jsme moc rádi, že naše sdružení bylo koncem tohoto roku osloveno organizátory akce „Strom splněných kočičích přání“ a byla nám nabídnuta možnost se této vynikající akce účastnit, což považujeme za  obrovskou poctu a velmi rádi jsme tuto nabídku přijali.

Nejsmutnější příběh 2011

V této kategorii by se dalo uvést bohužel hned několik našich svěřenců, ale přesto asi jednoznačným „výtězem“ je kocourek FABIÁN, který se v okrajové části Pardubic chytl tzv. „do želez“, která mu doslova amputovala zadní nožičku, ale daleko strašnější bylo jeho následujících několik dní!!!!!! , kdy téměř polomrtvý kocourek pajdal od jednoho domu ke druhému, zadní nožičku, která držela jenom za kůži, si táhl za sebou a přesto, že zcela prokazatelně potkal spoustu lidí, tak mu nikdo nepomohl, až po dvou dnech na něj náhodou narazila jedna slečna, která tudy jen projížděla a okamžitě ho naložila a převezla na veterinární kliniku, kde Fabiánkovi již zcela odumřelou nožičku odborně amputovali a byla mu nasazena velmi „agresívní“ léčba, která měla potlačit veškerou infekci, přestože mu nikdo nedával moc šancí, tak Fabián dokázal bojovat a z nejhoršího se dostal, ale bohužel nakonec se ukázalo, že jeho poškození jater bylo natolik závažné, že mu nakonec tento statečný bojovník podlehl.

Další poměrně otřesný příběh, ale tentokrát se šťastným koncem se týkal tří čerstvě narozených koťátek Jeníčka, Mařenky a Filípka. Koťátka se v podstatě narodila jenom proto, aby posloužila jako krmení pro jiného domácího mazlíčka – hada. Bohužel, se naše sdružení o této situaci dozvědělo tzv. pět minut po dvanácté. Naše předsedkyně sice zakročila a koťátka této rodině odebrala, ale bohužel pro jednoho sourozence již bylo pozdě, přesto se podařilo zachránit a tím pádem škrtnout z hadova jídelníčku tři ze čtyř sourozenců. Po velkém úsilí se nám podařilo také alespoň vykastrovat jejich maminku, abychom podobné situace nemuseli řešit 4x ročně. Z Filípka je dnes nádherný veliký kocourek, který má vynikající péči a Jeníček s Mařenkou jsou na tom ještě lépe.

Kastrace

Během tohoto roku se nám i přes nedostatek finančních prostředků podařilo poměrně slušně zahájit plnění našeho kastračního programu, kdy se nám podařilo odchytit a vykastrovat několik toulavých kočičích komunit v okolí našich depozit.

Také považujeme za velký úspěch spolupráci s obcí Libčany, která nás požádala o odchyt a kastraci několika přemnožených toulavých koček v katastru jejich obce, kdy nám bylo ze strany obce přislíbena podpora s úhradou nákladů za kastrace, což také nakonec obec splnila a kastrace uhradila.

Zážitek z návštěvy nového sídla OS TT byl pro nás naprosto nezapomenutelný. Naprosto fantastické umístení, kdy široko daleko nic není jen pole a louky a tudíž nehrozí zvířatům téměř žádné nebezpečí. Přístup ke zvířatům a péče o ně je ze strany předsedkyně TT naprosto neuvěřitelná a fascinující. Zkrátka se dá říct, že tady vědí co dělají a hlavně to umí.

Virtuální adopce

Také v této oblasti se nám podařilo najít prvního virtuálního majitele. První virtuálně adoptovanou kočičkou z našeho OS se stala Rachel (Rejčl), která trpí smrtelnou kočičí chorobou.

STATISTIKA

Přijato:   52

Odešlo do nových domovů:  46  (včetně umístění přímo od nálezců)

Zemřelo nebo muselo být uspáno:   8 (převážně následkem úrazu a otravy)

Vráceno či zabaveno:  4  (zabavena tři koťátka – sourozenci)

Vypuštěno zpět do lokality:   6  (plachých a vykastrovaných kočiček o které je dobře postaráno)

Vykastrováno:     18  (dalších 10 nemohlo být prozatím vykastrováno z důvodu špatného zdravotního stavu)

Náklady na stravu:      56 tis  (včetně speciálního krmiva pro nemocné kočičky)

Náklady na veterinu:  38 tis (včetně několika operací s následnou hospitalizací)

Finanční dary:   48 tis (především díky akci „Strom splněných kočičích přání“ )

Materiální dary:   22 tis  (převážně krmivo a hračky)