Rezečkové

Oba rezečkové  zůstávají natrvalo u svých dočasných pečovatelů, kde jim bude dělat společnost pejsek a další kočičky