Postup při nálezu kotěte

 
Vzhledem k tomu, že mají obce již několik let zákonnou povinnost se postarat
o opuštěné nalezené zvíře( tedy kočku),  měli byste i v postupovat podle
zákona a neprodleně nahlásit tento nález obci. Ve větších obcích kontaktovat
městskou policii. Ta má za povinnost nalezené opuštěné zvíře odvézt do
útulku, se kterým má obec ze zákona smlouvu nebo dohodu o  objednávce.
Neměli byste  tedy kočku dovézt přímo do útulku, potom se této povinnosti
obec zříká a může se ohradit tím, že zvíře nemuselo být z katastru jejich
obce. Ze zákona by měla každá obec útulku přispět na léčbu a zaopatření
zvířete.Že tomu tak zejména u koček většinou není, je bohužel zapřičiněno
obcházením zákona. Pokud se obec zříká této povinnosti , chtějte po ní
písemné vyjádření o tom, že se nemíní o zvíře postarat a kontaktujte útulek
Nemůžeme samozřejmě sbírat na ulici každou kočku, mnohé mají své majitele a
jen si vyšly na procházku ven. Opuštěné zvíře poznáte  podle toho, že bývá
ve zbídačeném stavu, je nemocné, trvale hladové. Přednost mají samozřejmě
koťata, která se o sebe nepostarají. Chcete-li mít jistotu, že bude obcí nebo
městskou policií kočka skutečně zaopatřena-nejlépe útulkem, žádejte sepsání
protokolu o nálezu, ve kterém bude evidentně informace o tom, kam bylo zvíře
předáno, abyste si to mohli ověřit. Pamatujte, že pokud nebudou občané nutit
obce , aby tento zákon dodržovaly, budou  útulky pro kočky s financemi
neustále  bojovat a  zachránit jich můžeme jen tolik, na kolik mám
kapacitu a finance. Je to absurdní , aby útulky pro kočky  nečerpající žádné
dotace a soukromé osoby sponzorovaly obce, které si na to mají  vyčlenit
finance  ve svém rozpočtu.
Vzhledem k tomu, že mají obce již několik let zákonnou povinnost se postarat
o opuštěné nalezené zvíře( tedy kočku), měli byste i v postupovat podle
zákona a neprodleně nahlásit tento nález obci, ve větších obcích kontaktovat
městskou policii. Ta má za povinnost nalezené opuštěné zvíře odvézt do
útulku, se kterým má obec ze zákona smlouvu nebo dohodu o  objednávce.
nemůžete tedy kočku dovézt přímo do útulku, potom se této povinnosti obec
zříká a může se ohradit tím, že zvíře nemuselo být z katastru obce. Ze
zákona by měla každá obec útulku přispět na léčbua zaoptaření zbvířete.6e
tomu tak zejména u koček většinou není, je bohužel zapřičiněno obcházení
zákona. Pokud se obec zříká této povinnosti , chtějte po ní písemné
vyjádření o tom, že se nemíní o zvíře postarat. Nemůžeme samozřejmě sbírat
na ulici každou kočku, mnohá mají své majitele a Vzhledem k tomu, že mají obce již několik let zákonnou povinnost se postarat
o opuštěné nalezené zvíře( tedy kočku), měli byste i v postupovat podle
zákona a neprodleně nahlásit tento nález obci, ve větších obcích kontaktovat
městskou policii. Ta má za povinnost nalezené opuštěné zvíře odvézt do
útulku, se kterým má obec ze zákona smlouvu nebo dohodu o  objednávce.
nemůžete tedy kočku dovézt přímo do útulku, potom se této povinnosti obec
zříká a může se ohradit tím, že zvíře nemuselo být z katastru obce. Ze
zákona by měla každá obec útulku přispět na léčbua zaoptaření zbvířete.6e
tomu tak zejména u koček většinou není, je bohužel zapřičiněno obcházení
zákona. Pokud se obec zříká této povinnosti , chtějte po ní písemné
vyjádření o tom, že se nemíní o zvíře postarat. Nemůžeme samozřejmě sbírat
na ulici každou kočku, mnohá mají své majitele a Vzhledem k tomu, že mají obce již několik let zákonnou povinnost se postarat
o opuštěné nalezené zvíře( tedy kočku), měli byste i v postupovat podle
zákona a neprodleně nahlásit tento nález obci, ve větších obcích kontaktovat
městskou policii. Ta má za povinnost nalezené opuštěné zvíře odvézt do
útulku, se kterým má obec ze zákona smlouvu nebo dohodu o  objednávce.
nemůžete tedy kočku dovézt přímo do útulku, potom se této povinnosti obec
zříká a může se ohradit tím, že zvíře nemuselo být z katastru obce. Ze
zákona by měla každá obec útulku přispět na léčbua zaoptaření zbvířete.6e
tomu tak zejména u koček většinou není, je bohužel zapřičiněno obcházení
zákona. Pokud se obec zříká této povinnosti , chtějte po ní písemné
vyjádření o tom, že se nemíní o zvíře postarat. Nemůžeme samozřejmě sbírat
na ulici každou kočku, mnohá mají své majitele a 

 

Pokud najdete kočku, kotě nebo případně víte o nějaké kočeně, která potřebuje pomoc. Co můžete udělat?

Buď to ji ignorujete nebo začnete shánět pomoc.

Á, výborně, našel či našla jsem číslo na útulek, zavolám a oni přijedou nebo tam zvíře zavezu a je hotovo, vždyť jsou tam od toho a mají na to peníze od města, od sponzorů atd., tak co, já svůj díl splnil. Z pohledu laika úvaha zcela logická (já jsem uvažovala na začátku úplně stejně ), ale z pohledu někoho, kdo se pomocí opuštěným zvířatům zaobírá, znamená tato úvaha velké trable.

 

A teď k tomu, proč : samozřejmě jsme tady, abychom pomáhali, jenže ta problematika není bohužel tak jednoduchá. Zvířata, stejně jako lidi, trpí spoustou vzájemně přenosných chorob, pro zjednodušení příklad: mateřská škola, s chřipkou přijde jedno dítě a do týdně ji má minimálně polovina dětí - a úplně to stejné platí pro kočky… a to chřipka je jedna z méně závažných a vleklých onemocnění. Dalším věrným, i když nechtěným přítelem bezprizorních zvířat je průjem a bohužel také choroby smrtelné jako panleukopenie, kaliciviroza, herpes virus a další, přitom většině z nich zabrání základní očkování. Řešením by bylo dávat kočky z každé lokality do samostatných místností, ale to není v praxi realizovatelné. Každé depozitum má jednu max. dvě místnosti jako možnou karanténu a to prostě v sezoně rozhodně nestačí.

                                                                                                                                              


A teď ještě trapná zmínka o penězích, láska ke kočkám a touha jim pomáhat je základ, ale bez finančních prostředků je to téměř nemožné. Všichni, kteří jsme se vydali na tuto dlouhou cestu za záchranou koček,  si více méně veškerou péči o tyto kočky hradíme ze svých rodinných rozpočtů, tudíž není tak složité si představit, že na dvounohé členy rodin moc nezbývá.
 
Prosím zkuste se občas, pokud to jen trochu půjde, zamyslet nad tím, že pouze tím, že kočku najdete, ji NEZACHRÁNÍTE!!!!!!!!!!!!!!!
Pokud kočku najdete, nechte ji základně veterinárně ošetřit, což znamená v případě, že pokud je zdravá, nechte ji odčervit a pak i naočkovat a ponechte ji u sebe alespoň 14 dní, než se vytvoří základní imunita a kočka se může přidat do kolektivu v našich depozitech.
Pokud zdravá není, prosím, zajistěte ji léčbu dle rady veterináře. Pokud je dospělá a zdravá, poraďte se s veterinářem o kastraci.
Všechny tyto úkony můžete činit v kontaktu s námi, abychom o konkrétním zvířeti věděli a mohli počítat s jeho přijetím po očkování.
Zdá se Vám to zbytečné, zdlouhavé a nákladné?? My toto všechno stejně udělat musíme a pokud přijmeme neočkované zvíře do většího kolektivu,   tak všechny stávající i nové kočičky vzájemně vystavíme infekci - v horším případě možnosti úmrtí, v lepším případě se nám zněkolikanásobí finanční prostředky na vyléčení zvířat. Tím se samozřejmě prodlouží i dobu pobytu zvířete u nás a nemožnost přijmout další potřebná zvířata...
Pokud tato prosba inspiruje alespoň některé z Vás, tak má tento článeček smysl a  jménem zachráněných zvířat Vám moc děkujeme.
 

Věra Sochrová

Důležité informace

Reakce OS Další šance na fcb diskuzi

11.09.2013 20:57
Vzhledem k situaci  ohledně našeho rozchodu s Vegáčkem  a  (podle našich informací ) poměrně „živé“ leč jednostranné diskuzi na facebooku (na kterou nám byl odepřen přístup, což samo o sobě o spoustě věcí  vypovídá), tak považuji za nutné vydat alespoň tímto způsobem naše...

Oficiální prohlášení OS Další šance k ukončení spolupráce s Vegáčkem

11.09.2013 20:56
  Občanské sdružení O.S.Další šance ukončilo spolupráci s depozitem Vegáček. Důvodem pro ukončení spolupráce byla naprosto rozdílná představa Vegáčku a všech stávajících depozit OS Další šance ohledně fungování depozitu a péče o kočičky v něm umístěné.  Ze strany sdružení se nejedná o...

Oficiální prohlášení O.S.Další šance ke spolupráci c Vendulou Durak

11.09.2013 20:55
  Oficiální prohlášení O.S.Další šance ke spolupráci c Vendulou Durak Vzhledem k množícím se spekulacím, vzrůstajícímu počtu dotazů a nejrůznějších nepodložených, ale „zaručených“ zpráv, cítím povinnost se k této situaci oficiálně vyjádřit. Vendula Durak  je plnohodnotným členem...

Co dělat, když se vám ztratí kočka

17.04.2012 17:26
volat, volat a volat (kočku) – co nejpozději večer, co nejdříve ráno, dokud je klid. Pokud se jedná o kočku, není pro ni přirozené přebíhat přes volná prostranství, takže bude pravděpodobně někde hodně blízko, kam mohla odejít podél zdi (pod auty, ve křoví) nechat v blízkosti místa ztráty jídlo...

Cestování s kočkou

15.07.2010 15:45
V první řadě je potřeba si uvědomit, že kočka si na cestování nezvykne tak lehce jako jiná zvířata.  Kočka by si měla na přepravku zvyknout ještě před cestou. Ideální je zvykat kočku na přepravku již od koťete.   Pro cestování je třeba použít bezpečnou přepravku ( nejlépe z plastu...

První pomoc a podávání léků

08.05.2010 13:40
  Poštípání hmyzem - pokud kočku poštípe nějaký hmyz do tlamičky nebo do krku, při velkém otoku hrozí zadušení. Nalejte ji do tlamičky ledovou vodu nebo ji vložte kostku ledu a okamžitě vyhledejte zvěrolékaře. Šok - kočky mohou na poštípaní hmyzem reagovat i alergickým šokem. V takovém případě...

Příznaky nemocí

08.05.2010 13:09
  Jednoduše řečeno, každá změna chování Vašeho kočičího miláčka, může být příznakem možného onemocnění. Nejlepší je samozřejmě při jakémkoliv podezření vyhledat odbornou pomoc veterinárního lékaře. Obecné příznaky nemoci koček jsou mimo jiné: - průjem ( né vždy ) - potíže při močení a...

Koťata a ostatní domácí zvířata

07.05.2010 17:22
  Pokud přinesete kotě do domácnosti, kde jsou již zabydlena jiná zvířata, může to způsobit určité obtíže. Zvířata si přirozeně ustavují mezi sebou určitou hierarchii. Psi si rychle ustavují dominantního jedince, kterému jsou všichni ostatní podřízeni. Kočky jsou také velmi teritoriálně...

Koťata a děti

07.05.2010 16:29
  Pokud si domů přinesete malé kotě, může nastat problém, především pokud máte doma malé děti nebo jiná zvířátka. V takovém případě je nutné, postupovat při seznamování koťátka s těmito členy rodiny velmi opatrně. Pro koťátko je samo o sobě stresující to, že se dostane do nového...

Nutriční nedostatky ve výživě

06.05.2010 18:45
  Nejlepším způsobem jak ochránit kočku před nedostatky ve výživě, je krmit ji prvotřídně připravenou a vyváženou stravou. Nutriční nedostatky a jejich příznaky   Bílkoviny - špatná lámající se srst, málo energie, mizení svalstva, podlamování nohou Uhlovodany - málo energie, nízký obsah...
1 | 2 >>