KASTRACE KOČKY A KOCOURA
 
Základní informace o výhodách a nevýhodách kastrace domácích koček a kocourů.
 

  
 
Dospívání koček a kastrace
Kočky pohlavně dospívají, když jejich tělesná hmotnost dosáhne asi 2,5 kg.
U nejčastěji chovaných evropských domácích koček tak dospívání nastává ve věku 6-8 měsíců.
V tomto stáří začínají být pohlavně aktivní - kočky mohou zabřeznout, kocouři se začínají toulat a značkovat své území.

Kastrace koček a kocourů slouží zejména k prevenci nežádoucího vrhu koťat.
Významně zvyšuje kvalitu a délku života volně chovaných koček a snižuje rizika infekce závažnými patogeny (FIV, FeLV)

Důvody ke kastraci:
Zabránění nežádoucího nakrytí
Snížení počtu nechtěných, opuštěných koťat. Zbytečnému utrpení nechtěných koťat můžete předejít i kastrací Vašeho kocoura.
Zabránění značkování moč. Zejména u kocourů dochází po kastraci k vymizení nebo snížení tohoto chování. Účinek kastrace závisí na věku, prostředí a dalších faktorech.
Snížení rizika onemocnění a úrazů Kastrace zamezí riziku nákazy pohlavními chorobami koček (FeLV, FIV) a sníží riziko infekce nemocemi, které se přenášejí kontaktem či pokousáním při šarvátkách.
Kastrace omezí toulání kocourů a sníží riziko poranění (pokousání, autoúrazy, pády, střelná zranění, atp.).

Vhodnost zákroku: 
 
Kastrace se provádí od stáří 7 měsíců u koček, v případě kocourů doporučujeme stáří 1 rok. Zákrok probíhá v celkové anestezii a pro zdravé zvíře představuje nízké riziko.
Kastrace ovlivňuje sexuální chování, temperament se zpravidla nemění. Lov hlodavců také není kastrací ovlivněn.
K obezitě může dojít snížením fyzické aktivity. Tomuto problému lze zabránit vhodnou dietou.

„Kočičí antikoncepce“ - Podávání těchto hormonálních preparátů zásadně nedoporučujeme! Používaná léčiva způsobují u koček nádorová onemocnění, záněty dělohy, cysty vaječníků a permanentní říje. Při nesprávně načasovaném podání preparátu je možné zabřeznutí s následnou neschopností porodit mláďata. Léčba těchto onemocnění je nákladná a bez léčby může končit smrtí zvířete.

Péče o kastrovanou kočku / kocoura:
Životní styl - v důsledku kastrace se snižuje až zcela vymizí sexuální chování koček. U některých koče či kocourů může dojít ke snížení fyzické aktivity. Lov hlodavců u koček, které byly zvyklé lovit, nebývá zpravidla ovlivněn.
Nároky na výživu - snížení fyzické aktivity (toulání kocourů, rvačky, vyhledávání ostatních koček v reprodukční sezóně,...) může při nesprávné dietě vést k nadváze. Nadváha sama o sobě představuje zdravotní riziko pro rozvoj dalších onemocnění (zejména onemocnění dolních cest močových u kocourů, diabetes mellitus u obou pohlaví, onemocnění srdce a dalších orgánů).
Proto doporučujeme kastrovaným kočkám a kocourům podávat krmivo určené speciálně pro krmení této kategorie zvířat.
 
Vhodné krmení je nejlepší prevencí zdravotních obtíží. Nákup kvalitní diety vyvinuté zvlášť pro výživu kastrovaných koček a kocourů se projeví na délce a kvalitě života Vaší kočky a výrazně sníží výskyt nejčastějších onemocnění, jejcihž terapie zpravidla není lacinější, než prevence.

Tento článek byl převzat z www.hkvet.cz  a  plně se s jeho obsahem ztotožňujeme.