Podmínky osvojení

 

 Podmínky umístění

- Zájemce o zvíře musí být starší 18 let, měl by mít sebou alespoň jeden platný doklad.

- Do nového domova je zvíře předáváno na základě předávacího protokolu, který vymezuje práva a povinnosti nového majitele i O.S. Další šance.

- O.S. Další šance si vyhrazuje právo případné kontroly dodržování podmínek.

- Pro převzetí zvířete do vlastní péče je nutné si přinést vhodnou přepravku

- Nový majitel je též povinen vrátit zvíře zpět, pokud se o ně nebude moci nadále z jakéhokoliv důvodu starat.

- Nový majitel se zavazuje poskytovat sdružení pravdivé informace

- Pokud si nový majitel osvojí nekastrované zvíře, zavazuje se nechat zvíře ve vhodném věku vykastrovat.

- Nepřihlásí-li se ve lhůtě 4 měsíců od předání zvířete do dočasné péče vlastník zvířete, přechází uplynutím této lhůty zvíře do péče dočasného  opatrovníka, a to na základě předávacího protokolu o převzetí kočičky nebo kocourka do péče.

Příspěvek na veterinární péči kočky či kocoura je 700 Kč za kastraci a 400 Kč za odčervení a vakcinaci. Za vakcinované a odčervené kotě tedy zaplatíte 400 Kč, za dospělou odčervenou, vakcinovanou a kastrovanou kočku (či kocoura) 700 Kč. Skutečné náklady jsou samozřejmě podstatně vyšší.

 

 

Vzhledem k tomu, že se nám již v několika případech stalo, že jsme ztratili kontakt s umístěnou kočičkou a majítel se nehlásí a odmítá s námi komunikovat, budeme nyní požadovat podrobnější informace o novém pobytu našich svěřenců . Musíme mít jistotu, že budeme mít více možností, jak si o vydaných kočičkách udržet přehled.  Věříme, že všichni slušní zájemci o kočičky, kterých je naštěstí většina, naše opatření pochopí! Spoléháme na spolupráci a vstřícnost nových majitelů.

 Je důležité, aby si případný osvojitel uvědomil, že většina takovýchto koček ( a to se netýká jen svěřenců našeho OS ) má za sebou víc bolesti a utrpení, než si kterýkoliv člověk vůbec dokáže představit, proto je pro nás velmi důležité, aby jejich další část života v nové rodině byla pro tyto mazlíčky jenom šťastná a veselá a dala jim tak zapomenout na smutnou minulost.

 

 "Žádná prokázaná laskavost ti ještě nezaručí bezmeznou vděčnost tvé kočky".

 (Jean de la Fontaine)