Informace

23.03.2010 19:20

 

Je nutno  podávat informace o tom, jak se kočce daří. V případě, že si z různých důvodů nový majitel nemůže kočku ponechat v své péči, je povinen nás neprodleně kontaktovat a kočku vrátit zpět do naší péče. Nový majitel souhlasí s kontrolou kočky a podmínek, ve kterých je chována. Zjistíme-li porušení některých ustanovení smlouvy, bude kočka majiteli odebrána.