Naše depozita

 

 

Jak jsou naše zvířata ubytována
Naši svěřenci bydlí převážně v domácích prostorách našich členů nebo spolupracovníků, kteří se o ně starají, dávají jim lásku, péči, dočasný a někdy i trvalý domov.  Mírnou výhodu mají členové a dobrovolníci, kteří mají rodinný dům se zahradou, protože mohou ubytovat i kočičky, které se z nejrůznějších důvodů bojí uzavřených prostorů. Musíme také, z bezpečnostních důvodů, dodržovat karanténu a izolovat nová a nemocná zvířata. Z těchto důvodů se mohou v depozitech vyskytovat i taková zařízení, jako jsou karanténí klece, ale pokud to jenom trochu jde, tak se karanténu snažíme řešit tím, že ostatním kočkám znepřístupníme jednu místnost v bytě a vytvoříme karanténu z ní. Každé takové depozitum funguje trochu jinak, především záleží na počtu koček, velikosti prostor a také na časových možnostech opatrovníka. Z těchto důvodů jsou některá depozita pouze "sezóní", jiná se zase specializují na kočičky v březí nebo s čerstvě narozenými koťatky, ale podstatou všech těchto depozit je jejich spolupráce a komunikace a to neplatí jenom v našem OS.

     V současné době máme několik dobrovolných spolupracovníků, kteří odvádějí vynikající práci při pečování o opuštěné kočičky. Jedná se především o laskavé lidi z Kroměříže, Brna, Kladna, Svitav nebo České Lípy.

 

 

        

 

 

Domácí depozitum?
  je vlastně rodinný dům, byt nebo nějaký jiný prostor, kde jsou opuštěné kočičky ubytovány a kde se o ně naši členové nebo dobrovolníci starají a poskytují jim vše, co takovéto kočičky potřebují. Většina našich svěřenců potřebuje hlavně lásku a trpělivost lidí, kteří se o ně starají, musejí se totiž "znovu" učit žít s člověkem v jedné domácnosti, osvojit si základní hygienické návyky a také musí mít dostatek času, aby pochopili, že ne všichni lidé jim chtějí ubližovat.   Pokud se toto všechno naučí, pak jsou na nejlepší cestě do nového domova.

Pro nemocné nebo nově příchozí kočky je nutné mít zajištěnou karanténu.  Doba izolace je různá, především záleží  na zdravotním stavu kočičky.

Neděláme rozdíly mezi našimi a tzv. "depozitními" kočičkami, ke všem přistupujeme stejně.