Jsme sdružení dobrovolníků, které spojuje snaha pomoci , pokud možno , co největší skupině opuštěných, toulavých a týraných koček.

Naše občanské sdružení bylo zaregistrováno začátkem dubna 2010, ale všichni naši členové mají dlouholeté zkušenosti s péčí o opuštěná zvířata. Převážná většina z nás byla členy nebo dobrovolníky občanských sdružení, která se již delší dobu starají o tyto "nechtěné" mazlíčky. Někteří z nás navíc mohou čerpat ze zkušeností s prací pro městský útulek pro opuštěná zvířata a veterinární praxe. Neustále se snažíme zdokonalovat a prohlubovat své znalosti, abychom i nadále mohli poskytovat tu nejlepší možnou péči opuštěným, toulavým nebo týraným kočičkám, které si ji bezpochyby zaslouží.  Vzhledem k omezeným kapacitám ve všech našich depozitech nemůžeme přijmout každou opuštěnou kočičku ( i když bychom rádi ), ale preferujeme kočičky, které aktuálně nejvíce potřebují naší pomoc. Kromě péče o naše svěřence v depozitech, je naší hlavní prioritou kastrace toulavých koček a jejich následné vrácení do jejich lokalit (pokud je to možné ).

 

        

 

  Snažíme se působit po celé republice, ale v současné době se soustředíme především na blízká okolí našeho působiště, což znamená v okolí Hradce Králové, Kutné Hory, Pardubicka, Poděbrad, Rokytnice n/J  a  Rybitví, ale neustále usilujeme o rozšíření naší působnosti, a to spoluprací s dalšími občanskými sdruženími, která jsou stejně zaměřena nebo snahou o oslovení dalších lidí, kterým není osud takovýchto koček lhostejný a tím bychom postupně chtěli vybudovat rozsáhlou síť malých depozit, která budou navzájem komunikovat a spolupracovat.

 

   Rozhodli jsme se pro systém malých depozit, především pro to, že tím minimalizujeme nebezpečí masívní nákazy kolektivu od jedince a tím i snížení nákladů na veterinární péči v případě, že by k něčemu takovému došlo.  Samozřejmě, že tento systém má i své stinné stránky a tou hlavní je absence celoroční karantény. Toto je problém na jehož odstranění neustále intenzívně pracujeme hledáním a budováním nových prostor.

 

 

 "Většina koček, které jsou venku, chtějí dovnitř, a když jsou vevnitř, chtějí ven, a často současně".

 (Dr. Louis J. Camerti)

 

Pár informací o nás

 

Naše činnost

 

 Kde působíme


Převážně v Královéhradeckém, Pardubickém a Středočeském kraji. Působiště našich dobrovolníků a externích spolupracovníků jsou i v jiných lokalitách ( od Ústeckého až po Zlínský kraj) . Propagaci a osvětovou činnost se snažíme prezentovat samozřejmě pokud možno po celé  ČR a to nejen ve městech, ale i na vesnicích.

 

Co děláme

 

Snažíme se realizovat veškeré naše představy a plány, jak zlepšit ,v co nějvětší míře, životní podmínky opuštěných, toulavých a týraných kočiček a kocourků. Hledáme pro tyto "nechtěné" mazlíčky nové domovy. U plachých, neochočitelných koček prosazujeme kastrační program, na kterém spolupracujeme s dalšími organizacemi. Provádíme, v rámci našich možností, osvětovou a poradenskou činnost. Máme velké zkušenosti s odchovem malých koťátek, atd.

 

 

      

 

 Věříme, že právě forma domácích depozit je tou nejlepší pomocí pro zvířata, která potřebují celodenní péči člověka. Jsme naprosto obyčejní milovníci koček, kteří mají možnost si opuštěné kočičky vzít k sobě domů, zajistit jim téměř profesionální péči a najít jim nový domov, kde je budou mít rádi a pečovat o ně. Naprosto všichni se o tyto kočičky staráme proto, že to dělat chceme a máme radost z dobře odvedené práce, pokud se nám podaří kočičku zachránit a umístit do nového domova, kde bude šťastná. Do této činnosti samozřejmě investujeme veškerý svůj volný čas a finance ( většinou z rodinných rozpočtů ).