1.čtvrtletní zpráva o činnosti OS Další šance

01.08.2010 16:27

 

čtvrtletní zpráva roku 2010 o činnosti  OS Další šance

Máme za sebou první tři měsíce od oficiálního založení OS Další šance. Přes některé problémy, které sebou nese rozjíždění nového občanského sdružení, jsme s prvním čtvrtletím chodu našeho OS vcelku spokojeni.

     Přes to, že jsme teprve na začátku a máme před sebou spoustu práce a úkolů, které bychom rádi realizovali, tak se nám podařilo dosáhnout i několika úspěchů a to především v oblasti našeho kastračního programu.

     V Hradeckém depozitu se nám podařilo zrekonstruovat venkovní karanténu, která již byla v nevyhovujícím stavu. Na Kutnohorsku se nám podařilo , za výrazné pomoci Ligy na ochranu zvířat, vykastrovat 28 toulavých koček a kocourů a jejich následné vypuštění do původních lokalit, kde mají zajištěno odpovídající ubytování a potřebnou stravu.

Za první čtvrtletí chodu našeho OS

přijato           38

umístěno         20

vráceno z umístění    1

vypuštěno do původní lokality       28

zemřelo nebo muselo být uspáno     0

 

 

Výdaje a příjmy za první čtvrtletí 2010

 

výdaje  na stravu ......... zhruba   10 – 15tis /měsíčně

výdaje na veterinu ........ zhruba    8-10tis/měsíčně

příjmy za celé čtvrtletí ............. 5.400Kč

 

Velmi náročné 1. čtvrtletí uzavíráme velkou prosbou o pomoc, kterou nezbytně potřebujeme pro další chod našich depozit.  Prosíme, pokud nás jenom trochu můžete podpořit, pomozte nám darováním steliva či zasláním finanční částky libovolné výše na náš účet 236897918/0300, tuto pomoc momentálně potřebujeme nejvíce. Jako kompenzaci za Vaši pomoc Vám můžeme poskytnout darovací smlouvu, všechny dary lze ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. o daních odečíst z daňového základu. Stále také hledáme dobrovolníky pro roznášení a vylepování letáčků, a také sháníme další kočkomilné a ochotné lidi pro depozitování opuštěných kočiček.

 

Na závěr bychom Vás rádi pozvali na prohlídku našeho útulku, kterou můžete uskutečnit kdykoliv po telefonické či písemné dohodě s námi.