Akce "Dny depozit"

29.06.2010 15:57

S velkou radostí jsme se přihlásili do akce "Dny depozit" , kterou organizuje OS Devět životů. Akce bude probíhat od 31.7.  do 8.8.2010.  Během této doby budou vybraná depozita a útulky kdykoliv přístupná případným návštěvníkům, kteří se budou moci na vlastní oči podívat, jak se kočičkám v těchto depozitech a útulcích daří a jak je o ně postaráno. Naše občanské sdružení tuto akci vítá, neboť se domníváme, že tímto způsobem alespoň částečně zabráníme možným pomluvám a mnohdy neopodstatněným nařčením, že jsou v těchto depozitech a útulcích zvířata "týrána".