Baruška byla přeřazena do virtuální nabídky

11.02.2012 21:48

Baruška musela být přeřazena z nabídky k adopci pouze do vitruální nabídky. Baruška poslední dobou trpěla opakovanými záchvaty a problémy s přijímáním potravy, proto musela projít sérií veterinárních vyšetření, na jejichž základě bylo zjištěno, že Baruška trpí poměrně vážným onemocněním slinivky. Jelikož její nedostatečná funkce slinivky vyžaduje speciální, individuální přístup a značné časové i finanční nároky na její péči, byla Baruška přeřazena do nabídky vyrtuální adopce.

Pokud by nám někdo chtěl s její péčí pomoci a virtuálně ji adoptovat, pak kontaktujte Královéhradecký depozit, kde o Barušku pečuje paní Beatriz.