Informace o ukončení činnosti Azýlku Bucifálek

09.04.2015 19:40

PROHLÁŠENÍ  O.S. Další šance

Azýlek BUCIFÁLEK

 

Na základě dlouhodobých osobních a zdravotních problémů, které bohužel již delší dobu provázejí náš Azýlek Bucifálek v Žandově u České Lípy, jsme byli nuceni, po vzájemné dohodě, k 1.4.2015 činnost Azýlku Bucifálek  UKONČIT.

Veškerý materiál, pořízený O.S. Další šance, bude přerozdělen (dle aktuálních potřeb) do všech našich fungujících domácích depozit.  Pečovatelka a provozovatelka Azýlku Bucifálek nadále zůstává plnohodnotným členem O.S. Další šance a po schválení změn Krajským soudem v Hradci Králové ohledně přechodu občanských sdružení na spolky dle NOZ, také plnohodnotným členem Další šance z.s..

Závěrem bych ráda jménem O.S. Další šance poděkovala „Bucifálku“ za jeho dosavadní činnost a doufám, že se veškeré problémy naší pečovatelky co nejdříve zlepší nebo alespoň stabilizují a bude se moci opět aktivně zapojit do záchrany a péče o opuštěné kočičky.

Do té doby se bude jakožto řádný člen O.S. Další šance (Další šance z.s.) věnovat převážně administrativě, materiálním zabezpečením, poradenské a osvětové činnosti ohledně záchrany a péče o opuštěné kočičky. Její dlouhodobé zkušenosti a znalosti v této oblasti jsou pro nás nesmírně přínosné.

 

Beatriz Motalová

O.S. Další šance