Kastrace a osvěta

05.03.2011 16:00

V současné době velmi intenzívně jednáme se zástupci obcí, aby se s námi podíleli na osvětové činnosti ohledně kastrací koček na jejich katastrálním uzemí. Považujeme tuto spolupráci za velmi důležitou a rádi bychom dostali možnost majitelům koček (tedy i obcím) vyvrátit nejrůznější obecně šířené dezinformace ohledně "nežádoucích" vlivů kastrace na jejich zvířata. Jsme si vědomi toho, že se jedná o "běh na dlouhou trať", ale přesto věříme, že i "po malých krůčcích se dá dojít do cíle".  Konec konců blíží se nám jaro a spousta majitelů nekastrovaných koček bude muset řešit známou fylozofickou otázku "kam s ním" nebo dokonce "kam s nimi".