Mikeš

06.11.2019 10:03

Do depozita ve Dvoře Králové n.L. byl přijat asi 8.měsíční kocourek Mikeš,který má zřejmě  svého majitele v Nové Pace.Při průjezdu Pakou jsme ho našli schouleného na kruhovém objezdu směrem na Starou Paku. Kontaktovali jsem Místo Nová Paka,které ho odmítlo přijmout údajně z důvodu panleukopenie. Požádali jsme je tedy alespoň o to , aby  by kocourka nainzerovali jako nalezeného a umístili na fb a jejich web stránky. Jistě někomu tento mazlík chybí. Mikeše přijala dočasně k  hospitalizaci MVDr. Cholmatová. Mikeš byl první den otřesený pravděpodobně utrpěl srážku s autem,která však pro něho dopadla dobře a hned druhý den se jeho zdravotní stav zlepšil. Místo Nová Paka ale Mikeše neinzerovalo ani po naší urgenci v pátek. Objevila se o něm pouze krátká zmínka až v neděli večer na fb, na web stránkách stále není. Takhle si opravdu spolupráci s útulky nepředstavujeme, co k tomu dodat. Nicméně Mikeš za nic nemůže, a tak nezbývalo něž ho přes stop stav přijmout a umístit do uvolněné karantény.Je  to osmiměsíční nekastrovaný, zdravý a dobře živený kocourek, celý černý bez bílých znaků.