Oficiální prohlášení O.S.Další šance ke spolupráci c Vendulou Durak

11.09.2013 20:55

 

Oficiální prohlášení O.S.Další šance ke spolupráci c Vendulou Durak

Vzhledem k množícím se spekulacím, vzrůstajícímu počtu dotazů a nejrůznějších nepodložených, ale „zaručených“ zpráv, cítím povinnost se k této situaci oficiálně vyjádřit.

Vendula Durak  je plnohodnotným členem O.S.Další šance a řádným způsobem byla zvolena na pozici jednatelky. Z této pozice je oprávněna jménem sdružení O.S.Další šance jednat s fyzickými i právnickými osobami a provádět potřebné úkony s tím spojené.

Vzhledem k tomu, že naše sdružení propaguje a plně podporuje spolupráci s jakýmkoliv subjektem, který zachraňuje, pečuje nebo pomáhá opuštěným, nechtěným nebo týraným zvířatům, tak po nikom z našich členů nevyžadujeme „absolutní oddanost“ našemu sdružení. Tudíž v žádném případě nepovažujeme za „neetické ani podivné“, když kdokoliv z našich členů bude pomáhat nebo podporovat jiné organizace nebo soukromé osoby nebo zvířata, která nejsou v naší péči. 

    Jako sdružení jsme toho názoru, že všichni to děláme proto, aby se podařilo zachránit a pomoci co největšímu počtu opuštěných, nechtěných či týraných zvířat , čímž by se dala zlepšit jejich celková situace ,a proto se i nadále můžete setkat se situací, kdy naše jednatelka (či jakýkoliv náš člen) bude veřejně pomáhat nebo podporovat soukromé osoby nebo jiné organizace či zvířata (nejčastěji zřejmě kočky), která nejsou v péči O.S.Další šance.

Beatriz Motalová

O.S.Další šance