Přijatý kocourek Matyášek

09.12.2017 12:27

Matyášek byl vyhozen i se svým braškou na opušteném statku ve Starém Rokytníku. Uslyšela ho nařikat paní, která má nedaleko chatu. Vzala ho k sobě, nakrmila ho a v rámci svých schopností i ošetřila. Matyáškův sourozenec bohužel takové štěstí neměl a v době jejich nalezení mu již nebylo pomoci. Matyášek je kupodivu relativně zdravý až na silné podchlazení a zcela nedostatečnou stravu a s tím spojené zdravotní problémy, který by však měl během karantény hravě zvládnout a jakmile bude zcela v pořádku, budeme pro něj hledat nový vhodný domov.