Spolupráce s Azýlkem U tří koček

14.04.2012 14:00

S velkou radostí jsme přijali zprávu o navázání spolupráce s Azýlkem U tří koček pod vedením Denisy Kotvové z Chvalkovic. Doufáme, že naše spolupráce bude pro všechny (a hlavně pro opuštěné kočičky) přínosná. Děkujeme Denisko