Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

14.02.2015 14:16

Výroční zpráva o činnosti OS Další šance za rok 2014

 

Výroční zpráva o činnosti OS Další šance za rok 2014

Rok 2014 se pro naše sdružení OS Další šance nesl ve znamení příprav koncepce přechodu občanských sdružení na spolky v souladu s NOZ, což zahrnovalo značné množství administrativy. Během roku 2014 se naše sdružení převážně zaměřovalo na odchyt a kastrace plachých, toulavých kočičích komunit a osvětovou činnost ohledně problematiky opuštěných kočiček.

 

Přehled změn v rámci sdružení.

OS Další šance v uplynulém roce prošlo několika podstatnými změnami. Náš domácí depozit v Poděbradech  se rozhodl využít svých znalostí a schopností ohledně péče o opuštěné kočičky  a vydal se cestou samostatného sdružení CATKY Poděbrady, nicméně naše spolupráce ohledně záchrany a péče o opuštěné kočičky se tímto krokem nijak nezměnila.

Náš Azýlek Bucifálek v Žandově u České Lípy byl nucen koncem uplynulého roku z osobních důvodů pozastavit svou činnost.

Další podstatnou změnou v O.S. Další šance bylo začlenění domácího depozitu ve Dvoře Králové nad Labem a dvou domácích depozit v Trutnově.

 

Přehled novinek a změn v jednotlivých domácích depozitech.

Královéhradecký depozit si v roce 2014 prošel několika smutnými událostmi. Začátkem roku musela naše svěřenkyně Hyenka podstoupit zdlouhavou a velmi náročnou operaci střev, která sice dopadla dobře a střeva se podařilo zprůchodnit, ale bohužel nezůstala bez následků. Další podstatnou událostí byla adopce Lucinky, která byla po měsíci v novém domově vrácena zpět do našeho depozita ve velmi kritickém zdravotním stavu, následkem čehož (i přes veškerou snahu naší veterinářky a naší péči) Lucinka bohužel krátce před vánocemi zemřela.

 

Rokytnický domácí depozit se v loňském roce opět specializoval na velmi těžké případy.  Jednalo se převážně o specializovanou péči o velmi vážně poraněné nebo nemocné kočičky a péče o malá koťátka bez matky.

Bucifálek byl v uplynulém roce , z osobních a zdravotních důvodů naší pečovatelky, nucen zcela pozastavit příjem nových svěřenců.

Nejvýznamnější akce, kterých se OS Další šance účastnilo byl jednoznačně Vánoční a Velikonoční strom splněných kočičích přání v rámci kterého bylo v našem sdružení obdarováno více jak 50 našich svěřenců a do mističek jim bylo naděleno téměř 20 tisíc korun za které bylo převážně pořízeno očkování, krmení a stelivo.

STATISTIKA ZA ROK 2014

Přijato:  42

Odešlo do nových domovů:  24

Zemřelo:  6

Pohřešováno: 0

Vráceno či zabaveno: 2

Vypuštěno zpět do lokality:  4

Vykastrováno:    38

Náklady na stelivo a stravu:   cca 78tis

Náklady na péči (dezinfekce, obvazový materiál, antiparazitika, přepravky, pelíšky, škrábadla, oplocení,zasíťování, atd.) :  cca  120tis

Náklady na veterinární péči:  cca 80tis