Žužu

06.09.2021 16:40

Do depozita ve DK byla přijata kočičku Žužu. Dostala se k nám v době událostí ničivého tornáda na Moravě. Kočička měla diag. plísňové onemocnění, z tohoto důvodu nebylo možné ji separovat v útulku, kam byla původně přijata . U nás jí byla poskytnuta dočasné péče odděleně od ostatních útulkových koček. Dnes jsou její zdravotní komplikace zažehnány a po neg. výsledcích z laboratoře bude nabízena do adopce.