Aida a Rosťa

Aida a Rosťa

Do společného domov ve DK odešla koťata Aida a Rostík-druhý od shora.