April

April

April nalezla svůj nový domov nedaleko Pardubic ve velké rodině, kde má jistotu, že se jí bude neustále dostávat toho, co potřebuje ze všeho nejvíce......a to je lidské pohlazení.  Nejprve zde byla na zkušebním pobytu, který se ke spokojenosti všech změnil v pobyt trvalý.