Bessy

Bessy

Nový domov ve Vrchlabí našla kočička Bessy, která bude bydlet v domku společně s dalším mladým kocourkem.