Celine

Celine odešla společně s Kapučínem do nového domova. Bydlet budou v Horních Dohalicích v rodině se dvěma dětmi.