Cyrilek

Cyrilek

Velmi krátce po svém zařazení do adopce našel domov 8. měsíční  kocourek Cyrilek, který bude bydlet v domku v Horní Malé Úpě.