Elí a Princezna

Elí a Princezna zůstavají natrvalo v depozitu v Nové Vsi u Týniště.