Hvězdička

Hvězdička dne 16.3.2011 odešla do nového domova. Bydlet bude v obci Puchlovice, kde bude jako rozmazlovaný jedináček.