Jak se obce "starají" o nalezená zvířata?

Jak se obce "starají" o nalezená zvířata?

Tento příspěvek vznikl na základě zkušeností z obce Hradec Králové. Ve stručnosti  by se dalo na  otázku  z titulku  odpovědět  takto : "NIJAK", ale s tímto konstatováním jsem se nemohla smířit a tak jsem začala, jménem našeho OS, pátrat po podrobnostech.

 

     V poslední době se na náš depozit v Hradci Králové stále častěji obracejí místní občané se žádostí o pomoc nebo alespoň radu na koho se mají obrátit, pokud naleznou opuštěné zvíře (koťátko). Vzhledem k tomu, že naše depozitum má jak kapacitní, tak finanční omezení, tak opravdu nemůžeme přijmout každou nalezenou kočičku do naší péče, proto jsem se zajímala o to, jak se vlastně město Hradec Králové stará o tyto nalezence.

   První šok jsem zažila ve chvíli, kdy mě kontaktoval pán, který mě zcela zoufale žádal o pomoc ohledně nalezeného koťátka a řekl mi do telefonu, že nejprve volal na Městskou policii v HK, kde mu službu konající strážník oznámil, že si pro koťátko nepřijedou, protože útulek v HK kočky nepřijímá a oni ho tudíž nemají kam odvézt......a druhý šok nastal, když mi tento pán sdělil, že mu ten samý strážce pořádku v našem městě řekl, ať kotě vyžene ze svého pozemku a problém je vyřešený!!!!!!!!!!!!!  Musím podotknout, že v ten okamžik jsem neměla slov......jak je něco takového vůbec možné? Tento rozhovor mě utvrdil v mém odhodlání najít kompetentní osobu na vedení města, která by tuto situaci mohla a hlavně chtěla řešit.

   To jsem ještě netušila, že taková osoba zřejmě neexistuje!!!!!!!! Neboť každý, na koho jsem se obrátila s žádostí o informace, mi oznámil, že právě jeho resort není kompetentní se touto situací zabývat, natož jí řešit.

   Takže po zhruba týdením pátrání se mi podařilo zjistit asi toto, žádný z odborů MMHK není kompetentní se o nalezená zvířata postarat. Na můj dotaz směřovaný na MP v HK mi bylo odpovězeno, že jim přišlo rozhodnutí ředitele TS HK o tom, že útulek (prý dočasně ) kočky nebude přijímat z toho důvodu, že " prostory k chovu koček o rozloze 22 m2 tak velkému počtu zvířat nedostačují a neumožňují oddělení koček nemocných a zdravých......."( to někdo zjistil po téměř dvou letech chodu útulku...gratulujeme ) viz přiložený dokument na konci článku.

    Jsem sice schopna pochopit, že uzavření útulku pro kočky, je pro město problém, ale na druhou stranu zase nechápu proč se z obecního útulku stává v čím dál tím větší míře PSÍ HOTEL? , když by se právě tato kapacita, kterou zabírají "hotelový psi", kteří mají své majitele, dala využít na rozšíření tolik potřebných prostorů pro nalezené kočky!!!!!!!!!! ( ale to zase není tak výnosné, že )

    Jednou bych se chtěla dopátrat člověka, který by měl v náplni práce ( na kompetentnost už jsem alergická ) péči o nalezená zvířata na území města, ale zatím mi to připadá jako sci-fi. Nicméně se nevzdávám a pokud mi to můj zdravotní stav dovolí, tak v tom budu pokračovat.

    Přece není možné, aby se obec zbavovala své zákonné povinnosti postarat se o nalezené věci. ( ano, bohužel živé zvíře je skutečně zákonem popisováno jako věc )

    Velmi výstižně je tento problém i s příslušnými zákonými normami popsán na stránkách www.animal-rescue.cz/, konkrétně v příspěvku https://www.animal-rescue.cz/index.php?strana=informace2&clanek=3 , kde autor článku celkem přesně popisuje "kdo má povinnost postarat se o toulavá a opuštěná zvířata", kde jsou velmi výstižným a srozumitelným způsobem uvedeny i takové pojmy, jako je " odevzdání nálezu, zatajení nálezu, možné postihy za neoznámení nálezu, atd.". ( docela by mě zajímalo, jestli by se našel na městě někdo kompetentní, kdybych chtěla oznámit nález třeba větší finanční částky, nebo nějaké starožitnosti.........mám takový dojem, že by v takovém případě bylo těch kompetentních zase až moc.........no, co se dá dělat aspoň je vidět, že není VĚC jako VĚC )

Beatriz M. (OS Další šance)

Scan TS utulek.pdf (228,7 kB)