Karlička

Do nového domova ve DK n.L. odešla kočička Karlička, která bude bydlet pouze v bytě.Zalíbila se paní,která se jí může díky odchodu do důchodu plně věnovat.To se bude klidné a rozumné Káje velmi líbit.