Malvína

Malvína

Nový domov v Bílé Třemešně našla máma pěti u nás dochovaných koťat kočička
Malvína. Kočičce se v novém domově velmi líbí, už proto , že má přístup i
ven. Rozmazlování si prý velmi užívá.