Moureček

Moureček

Do nového domova ke starší paní v Kutné Hoře odešel Moureček za společníky bude mít další kočičky.