OS Další šance bylo nuceno odebrat koťata z nového domova pro nedodržení podmínek adopce

 

Koncem loňského roku byla umístěna dvě koťata, která byla v péči OS Další šance, do nového domova v Hradci Králové k paní Daně M. Vzhledem k její složité situaci jí byla naším sdružením nabídnuta pomoc s tzv. aklimatizací koťátek v novém domově a v případě potřeby pomoc s převozem koťátek a zajištění veterinární péče.  Od paní Dany M. bylo z naší strany požadováno pouze dodržení podmínek, uvedených v předávacím protokolu, který paní Dana M. četla a svým podpisem stvrdila, že uvedeným podmínkám rozumí a souhlasí s nimi.

    Ze strany OS Další šance bylo provedeno několik kontrol zaměřených na péči, odpovídající stravu a zabezpečení bytu (hlavně oken).  Při každé naší návštěvě byla paní Dana M. opakovaně upozorňována na nedostatky, které jsou v přímém rozporu s našimi podmínkami, se kterými souhlasila. Opakovaně nás tato paní ujišťovala, že „na všem se pracuje a do příště dá vše do pořádku“, ale bohužel se takřka nic nezměnilo. Dokonce jsme přesvědčeni, že jak životní podmínky, tak i zdravotní stav obou koťátek se postupně zhoršovaly.

    Dne2.dubna 2013 jsme se, po předchozí emailové komunikaci s paní Danou, ve které nás ujišťovala, jak je u nich vše v nejlepším pořádku a jak se obě koťátka mají výborně, rozhodli pro rozhodující neohlášenou návštěvu.  Předem musím uvést, že naše zděšení bylo obrovské. Na paní Daně bylo již ve chvíli, kdy nám otevřela dveře svého bytu vidět, že naše návštěva byla velmi neočekávaná, nicméně i přes to nás pozvala dál, abychom si mohli vše zkontrolovat.  První, co nás zaujalo, bylo pootevřené okno, které bylo zcela nezabezpečené, ačkoliv nás paní Dana opakovaně ujišťovala, že byt a hlavně okna jsou zajištěná, což nás značně znervóznilo (a to jsme ještě neviděli naše koťátka).  Následně jsme se dostali do místnosti, kde mají koťátka misku s jídlem a čistou vodu. Tady následoval další šok. V misce s jídlem bylo asi šest barevných granulí neurčitého původu, ačkoliv jsme paní Daně již dříve předali dostatečnou zásobu granulí kvalitnějších. Na můj dotaz „co měla koťátka k obědu“, zazněla odpověď: „ Vařenou rýži se sosem“. Na můj další dotaz, zda ten „sos“není slaný, nám bylo řečeno, že samozřejmě že je, protože jinak by jim to nechutnalo a „sůl přece nemůže kočkám ublížit“. Na čistotu vody jsem se ani ptát nemusela, protože to, co bylo v misce, určitě nebyla voda a už vůbec ne čistá (a to jsme stále ještě neviděli, jak jsou na tom koťátka).  Následně nás zaujal kočičí záchod, ve kterém bylo pouze nepatrné množství steliva, které zato bylo velmi důkladně použité. To nás již poměrně důkladně„dorazilo“ (a to jsme stále ještě neviděli koťátka).  Po tom, co jsme viděli, jsme se už docela báli, v jakém stavu asi koťátka budou.  Naše obava se bohužel naplnila. Obě koťátka byla vyhublá, obzvláště kocourek.

    Vzhledem k naprosto nevyhovujícím podmínkám jsme se rozhodli obě koťátka z tohoto prostředí ihned odebrat a převzít zpět do péče našeho sdružení. Paní Danu jsme informovali o tom, že obě koťata jí odebíráme na základě nesplnění podmínek z její strany a naprosto nedostatečnou péči, což jsem, jako předsedkyně sdružení uvedla na předávací protokol a paní Daně M. předala.

    V tu chvíli nastala nejnepříjemnější část naší návštěvy. Paní Dana se začala chovat velmi nepřátelsky, až agresivně.  Protokol nejprve odmítla převzít, a když si ho konečně převzala, tak ho po nás zase hodila. A když už byla v tom házení, letěla po nás i nějaká kniha, kterou měla zrovna po ruce a vše doprovázela velmi hlasitým a poměrně vulgárním projevem. Nás ovšem hřálo, že obě koťátka  zase  budou v bezpečí.

     Paradoxem zůstává fakt, že tato paní po celou dobu adopce považovala patrně za samozřejmost, že veškerou veterinární péči za koťátka hradilo naše OS, stejně tak i veškeré náklady na převoz. V neposlední řadě také asi považovala za samozřejmost, že od naší pečovatelky obdržela mírně vysloužilý počítač, který byl paní předán z důvodu lepší a rychlejší komunikaci ohledně koťátek. A ve finále právě tato paní (asi jako projev vděčnosti) běžela okamžitě na PČR  nahlásit, že jsme jí doslova vtrhli do bytu a ukradli jí její milované domácí mazlíčky.

     Na PČR jsme celou záležitost uvedli na pravou míru a doufáme, že k této paní se žádné další zvíře do péče nedostane.