Rasty

Rasty

Nový domov v Hajnici u Dvora Králové našel kocourek Rasty.