Vendelín

Vendelín

Nový domov v Praze našel kocourek Vendelín.