Vendelín

24.1.

Nový domov v Horní Brusnici našel konečně i poslední z potomků Valinky kocourek Vendelín.